Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 01 styczeń 2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 marzec 2020 r.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego:

adres korespondencyjny: ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica

telefon: 56 4950800

faks: 56 4950801

e-mail: starostwo@brodnica.com.pl

 

Status pod względem zgodności

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

W miarę możliwości będziemy dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono 25 marca 2020 r.

Oświadczenie zostało poddane aktualizacji: 30 marca 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Gurgul - jacek.gurgul@brodnica.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 4950812. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury wnoszący może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna


Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym.
Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejścia głównego.
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy. Dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny kierować się do Punktu Informacyjnego, gdzie wezwany zostaje pracownik odpowiedniej komórki organizacyjnej. Pokojem obsługi osób niepełnosprawnych wyznaczony został pokój nr 2.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w której zamontowano aktywator sznurowy gongu alarmowego.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku w Punkcie Informacyjnym znajduje się pętla indukcyjna.
W budynku na drzwiach od łazienki dla osób niepełnosprawnych i na drzwiach wejściowych są oznaczenia w alfabecie Braille’a, na schodach wejściowych przed budynkiem jak i wewnątrz budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia.
Brak druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica
Do budynku prowadzi 1 wejście znajdujące się na poziomie chodnika.
W holu budynku znajduje się domofon za pośrednictwem, którego osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wezwać pracownika Wydziału.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – I piętro, Wydział Ochrony Środowiska – III piętro, ul. Mickiewicza 1, 87-300 Brodnica
Do budynku prowadzi 1 wejście.
Budynek wyposażony w windę osobową dostosowaną do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim, umożliwiającą dostanie się osobie na wózku do pomieszczeń Starostwa zlokalizowanych na I piętrze budynku.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla wózków inwalidzkich.
Dla osób na wózku dostępne są wszystkie pomieszczenia Wydziału.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego


Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem za pośrednictwem: e-mail na adres: starostwo@brodnica.com.pl, fax: 56 4950801, listownie lub składając formularz powiadomienia w kancelarii ogólnej Starostwa - pokój nr 9, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij