Zarządzeniem Nr 28/2020 z dnia 21 września 2020 r. Starosta Brodnicki wyznaczył koordynatorów do spraw dostępności:

  • w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - Violettę Płoską, tel. 564950811
  • w zakresie dostępności cyfrowej - Jacka Gurgul, tel. 564950812