II sesja Rady Powiatu  

okres między II i III sesją Rady Powiatu 

okres między III i V sesją Rady Powiatu 

okres między V i VII sesją Rady Powiatu 

okres między VII i VIII sesją Rady Powiatu

okres między VIII i IX sesją Rady Powiatu

okres między IX i X sesją Rady Powiatu  

okres między X i XI sesją Rady Powiatu

okres między XI i XII sesją Rady Powiatu

okres między XII i XIII seją Rady Powiatu

okres między XIII i XIV sesją  Rady Powiatu

okres między XIV i XV sesją Rady Powiatu

okres między XV i XVI sesją Rady Powiatu

okres między XVIi XVII sesją Rady Powiatu

okres między XVII i XIX sesją Rady Powiatu

okres między XIX i XX sesją Rady Powiatu

okres między XX i XXI sesją Rady Powiatu

okres miądzy XXI i XXIII sesją Rady Powiatu

okres między XXIII i XXIV sesją Rady Powiatu

okres między XXIV i XXV sesją Rady Powiatu

okres między XXVI i XXVII sesją Rady Powiatu  

okres między XXVII i XXVIII sesja Rady Powiatu

okres między XXVIII i XXIX sesją Rady Powiatu

okres między XXIX i XXX sesją Rady Powiatu

okres między XXX i XXXI sesją Rady Powiatu

okres między XXXI i XXXII sesja Rady Powiatu

okres między XXXII i XXXIII sesją Rady Powiatu

okres między XXXIII i XXXIV sesją Rady Powiatu  

okres między XXXIV i XXXVII sesją Rady Powiatu

okres między XXXVII i XXXIX sesją Rady Powiatu

okres między XXXIX i XLI sesją Rady Powiatu   

okres między XLI i XLIII sesją Rady Powiatu

okres między XLIII i XLIV sesją Rady Powiatu

okres między XLIV i XLV sesją Rady Powiatu

okres między XLV i XLVI sesją Rady Powiatu