1. Interpelacja/zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz. Data wpływu 06.02.2019 r.
    Odpowiedź

2. Interpelacja/zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz . Data wpływu 10.04.2019 r.
    Odpowiedź

3. Interpelacja/zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz. Data wpływu 12.04.2019 r.
   Odpowiedź

4. Wniosek/zapytanie Radnej Małgorzaty Smoczyńskiej. Data wpływu 12.06.2019 r.

    Odpowiedź

5.  Interpelacja/ zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz. Data wpływu 04.09.2019 r.

    Odpowiedź

6.  Interpelacja/ zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz. Data wpływu 04.09.2019 r.

    Odpowiedź

7. Interpelacja/ zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz. Data wpływu 04.09.2019 r.

    Odpowiedź

8Interpelacja/zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz. Data wpływu 04.09.2019 r.

    Odpowiedź

9Interpelacja/zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz. Data wpływu 04.09.2019 r.

    Odpowiedź

10Interpelacja/zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz . Data wpływu 04.09.2019 r.

      Odpowiedź

11Zapytanie  (i odpowiedź) Radnego Piotra Mazura. Data wpływu 11.12.2019 r.

12Zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz. Data wpływu 08.01.2020 r.

     Odpowiedź

13Interpelacja/zapytanie (i odpowiedź) Radnej Mirosławy Karpowicz. Data wpływu 08.01.2020 r.

14. Zapytanie/interpelacja (i odpowiedź) Radnej Mirosławy Karpowicz Data wpływu 08.01. 2020 r.

15. Zapytanie RadnegoArkadiusza Orłowskiego z dnia 26 kwietnia 2020 r. w przedmiocie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Brodnicy.

   Odpowiedź

16Interpelacja Radnej Mirosławy Karpowicz z dnia 30 czerwca 2020 r. (data wpływu:   10.07.2020 r.), w przedmiocie bezpieczeństwa wyjazdu z Firmy "Perkoz".

Treść pisma przesłanego wg właściwości

Odpowiedź GDDKiA

17. Interpelacja Radnej Mirosławy Karpowicz z dnia 8 lipca 2020 r. (data wpływu: 10.07.2020 r.), w przedmiocie ograniczenia prędkości na drodze Zbiczno-Gaj-Grzmięca w okolicy pola namiotowego.

Odpowiedź

18.  Wniosek i odpowiedź  Radnej Małgorzaty Miętkiewicz z dnia 10 lipca 2020 roku ( data wpływu: 13 lipca 2020 roku ) w przedmiocie przebudowy drogi powiatowej Nr 1814 C na odcinku od ulicy Olsztyńskiej do ulicy Żmijewskiej. 

19. Zapytanie i odpowiedź   Radnej Małgorzaty Miętkiewicz z dnia 14 lipca 2020 r. (data wpływu: 14.07.2020 r.), w przedmiocie rozwiązania problemu bezpiecznego przejścia wzdłużul. 18 Stycznia, w okolicach nowowybudowanego marketu.

20. Interpelacja Radnego Piotra Śliwowskiego z dnia 14 września 2020 r. (data wpływu: 17 września 2020 r.) w przedmiocie zabezpieczenia środków na inwestycję przebudowy drogi powiatowej 1801 C.

Odpowiedź  (Skan)

21. Zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz z dnia 21 grudnia 2020 r. (data wpływu :30 grudnia 2020 r.), w przedmiocie szybkiego połączenia kolejowego Brodnica - Toruń.

22. Zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz z dnia 21 grudnia 2020 r. (data wpływu: 30 grudnia 2020 r.), w przedmiocie połączenia kolejowego Działdowo - Brodnica.

Odpowiedź  (Skan)

23. Zapytanie Radnej Mirosławy Karpowicz z dnia 21 grudnia 2020 r. (data wpływu: 30 grudnia 2020 r.) w przedmiocie pielęgnacji drzew rosnących wzdłuz dróg powiatowych.

Odpowiedź  (Skan)

24. Wniosek z dnia 30 wrzesnia 2020 r. (data wpływu 1 października 2020 r.) wraz z odpowiedzią na wniosek Radnej Małgorzaty Smoczyńskiej w przedmiocie zamontowania progu zwalniającego w pobliżu szkoły podstawowej w Jajkowie.

25. Wniosek z dnia 14 stycznia 2021 (data wpływu 18.01.2021 r.) wraz z odpowiedzią na wniosek Radnej Małgorzaty Smoczyńskiej, w przedmiocie ujęcia w planach inwestycyjnych budżetu powiatu remontu drogi powiatowej gruntowej Nr 1807 C Janówko-Radoszki na odcinku w miejscowości Trepki.

26. Wniosek wraz z odpowiedzią na wniosek Radnej Małgorzaty Smoczyńskiej z dnia 14 stycznia 2021 r. (data wpływu: 18.01.2021 r.), w przedmiocie wycinki drzew rosnących w pasie drogowym przy drodze powiatowej Nr 1808 C w miejscowości Janówko.