KOMUNIKAT
dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

 

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Aby skorzystać z porady należy zadzwonić pod nr tel. 56/4950800.

Osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Część B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej poradzie, osobę uprawnioną informuje się, o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod adresem e-mail: starostwo@brodnica.com.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.

 

 Starosta Brodnicki

   /-/ Piotr Boiński

 

 

 

 

KOMUNIKAT

w sprawie stacjonarnego świadczenia porad prawnych

 

 

Starosta Brodnicki informuje, że z dniem 1 października 2020 r. przywrócone zostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w sposób bezpośredni w punktach zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku, według harmonogramu:

1) nieodpłatna pomoc prawna:

- siedziba Starostwa Powiatowego w Brodnicy, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

- Gminny Ośrodek Kultury w Osieku, wtorek od godz. 12.00 do godz. 16.00 oraz piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00,

2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

- siedziba Starostwa Powiatowego w Brodnicy, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.

 

Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej w konkretnym punkcie powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 56/4950800 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

 

Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, aktualne pozostają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

We wszystkich punktach obowiązują środki ochrony osobistej: dezynfekcja rąk przed wejściem do punktu, noszenie maseczek zakrywających nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

 

Jednocześnie informuje się, że nadal do odwołania pozostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim (poniedziałek w godz. od 8.00 do godz. 12.00, środa i czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00). Aby skorzystać z porady należy zadzwonić pod nr tel. 56/4950800.

 

Ponadto informuje się, że nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, poszerzyła krąg beneficjentów. Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Starosta Brodnicki                    

   /-/ Piotr Boiński

 

KOMUNIKAT
STAROSTY BRODNICKIEGO
Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Brodnicki informuje o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Brodnickiego.
Zawieszenie porad obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.
Porady będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu: 56 495 08 00.

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński

 

KOMUNIKAT
dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Starosta Brodnicki informuje, że nadal do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pozostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Aby skorzystać z porady należy zadzwonić pod nr tel. 56 495 08 00.

Osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Przewidywany termin przywrócenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostanie podany na stronach:
 • powiatu brodnickiego: www.brodnica.com.pl,
 • BIP Starostwa Powiatowego,
 • w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu brodnickiego.

Część B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej poradzie, osobę uprawnioną informuje się, o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod adresem e-mail: starostwo@brodnica.com.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński

 

INFORMACJA
Starosty Brodnickiego
o działalności nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu brodnickiego

Nieodpłatna pomoc prawna (dalej: NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (dalej: NPO) w 2020 roku na terenie powiatu brodnickiego udzielane będzie w następujących punktach:

 1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,
  w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, według harmonogramu:
  - w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 8.00 do 12.00.
 2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,
  w którym świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej - Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatnych porad obywatelskich udzielać będą osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, według harmonogramu:
  - w poniedziałki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 13.00 do 17.00
  - we wtorki - w godz. od 13.00 do 17.00 - specjalizacja nieodpłatna mediacja
  (w przypadku gdy nie zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji podczas dyżuru świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie).
 3. Punkt usytuowany:
  a) w lokalu biurowym nr 16 znajdującym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28, zgodnie z zawartym, na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy porozumieniem z Burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, według harmonogramu:
  - w poniedziałki - w godz. od 8.00 do 12.00,
  - we środy i czwartki - w godz. od 13.00 do 17.00.
  b) w lokalu biurowym nr 1 znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, zgodnie z zawartym, na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy porozumieniem z Wójtem Gminy Osiek, według harmonogramu:
  - we wtorki - w godz. od 12.00 do 16.00,
  - w piątki - w godz. od 9.00 do 13.00.

w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej - Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni.


W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkty nie będą czynne.

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem NPP/NPO składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z NPP/NPO w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej NPP/NPO.

Udzielanie NPP/NPO odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania NPP/NPO. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie NPP/NPO odbywać się będzie poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 56 495 08 00.

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPłATNEGO PORADNICTWA, LISTA PUNKTÓW NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BRODNICKIEGO, INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ OSOBACH UPRAWNIONYCH DO JEJ OTRZYMANIA, ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE OPINII O UDZIELONEJ NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ