KOMUNIKAT

dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Starosta Brodnicki informuje, że nadal do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w sposób bezpośredni w punktach zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, według harmonogramu:

1) nieodpłatna pomoc prawna:

- siedziba Starostwa Powiatowego w Brodnicy, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00

- siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, poniedziałek i czwartek w godz. od 8.00 do godz. 12.00, środa w godz. od 13.00 do 17.00

2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

- siedziba Starostwa Powiatowego w Brodnicy, od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ww. punktach odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Aby skorzystać z porady należy zadzwonić pod nr tel. 56/4950800.

Osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Część B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej poradzie, osobę uprawnioną informuje się, o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod adresem e-mail: starostwo@brodnica.com.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.

 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób bezpośredni odbywa się w punkcie zlokalizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku,według harmonogramu: wtorek od godz. 12.00 do godz. 16.00 oraz piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00.Osoba, która chce skorzystać z porady prawnej powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 56/4950800.

 Przewidywany termin przywrócenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostanie podany na stronach:

 • powiatu brodnickiego: www.brodnica.com.pl,
 • BIP Starostwa Powiatowego,
 • w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu brodnickiego.

 

 Starosta Brodnicki

    /-/ Piotr Boiński

 

INFORMACJA
Starosty Brodnickiego
o działalności nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu brodnickiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna (dalej: NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (dalej: NPO) w 2021 roku na terenie powiatu brodnickiego udzielane będzie w trzech punktach:

 1. 1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,
  w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, według harmonogramu:
  - w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 8.00 do 12.00.
 2. 2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18,
  w którym świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie SURSUM CORDA. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczyć będą osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, według harmonogramu:
  - w poniedziałki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 13.00 do 17.00
  - we wtorki - w godz. od 13.00 do 17.00 - specjalizacja nieodpłatna mediacja
  3. Punkt usytuowany:
  a) w lokalu biurowym nr 20 znajdującym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28, według harmonogramu:
  - w poniedziałki, czwartki - w godz. od 8.00 do 12.00,
  - we środy - w godz. od 13.00 do 17.00.
  b) w lokalu biurowym nr 1 znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, według harmonogramu:
  - we wtorki - w godz. od 12.00 do 16.00,
  - w piątki - w godz. od 9.00 do 13.00.

zgodnie z zawartymi na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, porozumieniami z Burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Wójtem Gminy Osiek, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej - Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni.

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkty nie będą czynne.

Nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem NPP/NPO składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z NPP/NPO w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Udzielanie NPP/NPO odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie NPP/NPO odbywać się będzie poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 56 49 50 800.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Starosta Brodnicki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /-/ Piotr Boiński

                                                                                                                                                                  

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPłATNEGO PORADNICTWA, LISTA PUNKTÓW NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BRODNICKIEGO, INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ OSOBACH UPRAWNIONYCH DO JEJ OTRZYMANIA, ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE OPINII O UDZIELONEJ NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ