Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach: od 14.00 do 17.00.

 

Skargi i wnioski kierowane do Rady Powiatu przyjmowane są przez pracownika Biura Rady i Zarządu w dniach i godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

          Uchwała w przedmiocie skargi.

           Pismo w przedmiocie petycji.

           Uchwała - odpowiedź na petycję

           Odpowiedź na wniosek

          Uchwała w przedmiocie petycji.

        Odpowiedź na petycję

  • Petycja  w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodzin (data wpływu: 9 grudnia 2019 r.)

          Uchwała - odpowiedź na petycję na petycję

  • Skarga na działalność PCPR w Brodnicy (data wpływu 20 stycznia 2020 r.) Ze względu na dużą ilość danych osobowych zawartych w skardze oraz łatwość zidentyfikowania osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej, a także dobro małoletnich, o których mowa w skardze, treść skargi nie jest dostępna.

          Uchwała - odpowiedź na skargę.

  • Petycja  w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej (data wpływu 3 kwietnia 2020 r.)

         Odpowiedź na petycję

          Wniosek (wersja edytowalna)

           Odpowiedź na wniosek (wersja edytowalna)