• Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach: od 14.00 do 17.00.

 

Skargi i wnioski kierowane do Rady Powiatu przyjmowane są przez pracownika Biura Rady i Zarządu w dniach i godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

          Uchwała w przedmiocie skargi.

           Pismo w przedmiocie petycji.

           Uchwała - odpowiedź na petycję

          Uchwała w przedmiocie petycji.

        Odpowiedź na petycję

  • Petycja  w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodzin (data wpływu: 9 grudnia 2019 r.)

          Uchwała - odpowiedź na petycję na petycję

  • Skarga na działalność PCPR w Brodnicy (data wpływu 20 stycznia 2020 r.) Ze względu na dużą ilość danych osobowych zawartych w skardze oraz łatwość zidentyfikowania osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej, a także dobro małoletnich, o których mowa w skardze, treść skargi nie jest dostępna.

          Uchwała - odpowiedź na skargę.

  • Petycja  w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej (data wpływu 3 kwietnia 2020 r.)

         Odpowiedź na petycję

  • Petycja  z dnia 22 lipca 2022 r. w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Brodnickiego (data wpływu 25 lipca 2022 r.).

 

  • Petycja z dnia 27 wrzesnia 2022 r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sugajno.