Uchwała Nr XVIII/96/2000 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Brodnickiego.

Uchwała Nr XXI/137/2000 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie umieszczenia herbu i flagi Powiatu Brodnickiego oraz używania pieczęci Powiatu Brodnickiego.

Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie wzoru herbu Powiatu Brodnickiego.

Uchwały Rady:

Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Brodnickiego na sztandarze ZHP Hufca Brodnica im. Ziemi Michałowskiej.

Uchwały Zarządu:

Uchwała Nr 25/22/2007 Zarządu Powiatu Brodnickiego z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie wzoru herbu Powiatu Brodnickiego na materiałach o charakterze reklamowo - promocyjnym w związku z objęciem honorowego patronatu nad I Zlotem Samochodów Terenowych "I - Terenowiada - Brodnica 2007".