Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości:

1) Sprawozdania roczne z wykonania budżetu.
Szczegóły dotyczące wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego zamieszczone są w
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu.

2) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:
za 2012 rok

za 2017 rok

3) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:
za 2017 rok

za 2018 rok

za 2019 rok

4) Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych:
• za 2017 r.

• za I kwartał 2018 r.

• za II kwartał 2018 r.

5) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie:
za I kwartał 2012 r.

za II kwartał 2012 r.

za III kwartał 2012 r.

za IV kwartał 2012 r.

za I kwartał 2013 r.

za II kwartał 2013 r.

• za III kwartał 2013 r.

• za IV kwartał 2013 r.

• za I kwartał 2014 r.

• za II kwartał 2014 r.

• za III kwartał 2014 r.

• za IV kwartał 2014 r.

• za I kwartał 2015 r.

za II kwartał 2015 r.

za III kwartał 2015 r.

za IV kwartał 2015 r.

za I kwartał 2016 r.

• za II kwartał 2016 r.

• za III kwartał 2016 r.

za IV kwartał 2016 r.

za I kwartał 2017 r.

• za II kwartał 2017 r.

za III kwartał 2017 r.

• za IV kwartał 2017 r.

• za I kwartał 2018 r.  

• za II kwartał 2018 r.

• za III kwartał 2018 r.

• za IV kwartał 2018 r.

za I kwartał 2019 r.

za II kwartał 2019 r.

za III kwartał 2019 r.

za IV kwartał 2019 r.

za I kwartał 2020 r.

za II kwartał 2020 r.

za III kwartał 2020 r.

za IV kwartał 2020 r.

za I kwartał 2021 r.

za II kwartał 2021 r.

za III kwartał 2021 r.

za IV kwartał 2021 r.

za I kwartał 2022 r.

za II kwartał 2022 r.

za III kwartał 2022 r.

6) Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:
za I kwartał 2012 r.

za II kwartał 2012 r.

za III kwartał 2012 r.

za IV kwartał 2012 r.

za I kwartał 2013 r.

za II kwartał 2013 r.

za III kwartał 2013 r.

za IV kwartał 2013 r.

• za I kwartał 2014 r.

• za II kwartał 2014 r.

• za III kwartał 2014 r.

• za IV kwartał 2014 r.

• za I kwartał 2015 r.

za II kwartał 2015 r.

za III kwartał 2015 r.

za IV kwartał 2015 r.

za I kwartał 2016 r.

• za II kwartał 2016 r.

• za III kwartał 2016 r.

• za IV kwartał 2016 r.

• za I kwartał 2017 r.

• za II kwartał 2017 r.

za III kwartał 2017 r.

za IV kwartał 2017 r.

• za I kwartał 2018 r.

• za II kwartał 2018 r.

• za III kwartał 2018 r.

• za IV kwartał 2018 r.

za I kwartał 2019 r.

za II kwartał 2019 r.

za III kwartał 2019 r.

za IV kwartał 2019 r.

za I kwartał 2020 r.

za II kwartał 2020 r.

za III kwartał 2020 r.

za IV kwartał 2020 r.

za I kwartał 2021 r.

za II kwartał 2021 r.

za III kwartał 2021 r.

za IV kwartał 2021 r.

za I kwartał 2022 r.

za II kwartał 2022 r.

za III kwartał 2022 r.

7) Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:
za I kwartał 2012 r.

za II kwartał 2012 r.

za III kwartał 2012 r.

za IV kwartał 2012 r.

za I kwartał 2013 r.

za II kwartał 2013 r.

za III kwartał 2013 r.

za IV kwartał 2013 r.

• za I kwartał 2014 r.

• za II kwartał 2014 r.

• za III kwartał 2014 r.

• za IV kwartał 2014 r.

• za I kwartał 2015 r.

za II kwartał 2015 r.

za III kwartał 2015 r.

za IV kwartał 2015 r.

za I kwartał 2016 r.

• za II kwartał 2016 r.

• za III kwartał 2016 r.

za IV kwartał 2016 r.

za I kwartał 2017 r.

• za II kwartał 2017 r.

za III kwartał 2017 r.

• za IV kwartał 2017 r.

• za I kwartał 2018 r.

za II kwartał 2018 r.  

• za III kwartał 2018 r.

• za IV kwartał 2018 r.

za I kwartał 2019 r.

za II kwartał 2019 r.

za III kwartał 2019 r.

za IV kwartał 2019 r.

za I kwartał 2020 r.

za II kwartał 2020 r.

za III kwartał 2020 r.

za IV kwartał 2020 r.

za I kwartał 2021 r.

za II kwartał 2021 r.

za III kwartał 2021 r.

za IV kwartał 2021 r.

za I kwartał 2022 r.

• za II kwartał 2022 r.

• za III kwartał 2022 r.