Administrator

Jacek Gurgul

tel. (56) 4950812

jacek.gurgul@brodnica.com.pl

Zastępca Administratora

Marcin Głodowski

tel. (56) 4950844

marcin.glodowski@brodnica.com.pl

Lp.

Nazwa Wydziału

Imię i nazwisko

telefon

adres email

1

Wydział Organizacyjny

Joanna Barszcz

(56) 4950809

joanna.barszcz
@brodnica.com.pl

2

Wioletta Chojnowska

(56) 4950809

wioletta.chojnowska
@brodnica.com.pl

3

Wydział Finansowy

Barbara Kamińska

(56) 4950851

barbara.kaminska
@brodnica.com.pl

4

Katarzyna Koszewska

(56) 4950817

katarzyna.koszewska
@brodnica.com.pl

5

Beata Waruszewska

(56) 4950817

beata.waruszewska
@brodnica.com.pl

6

Wydział Architektury i Budownictwa

Magdalena Kuczkowska-Kaleta

(56) 4950834

magdalena.kaleta
@brodnica.com.pl

7

Agnieszka Topolewska

(56) 4950836

agnieszka.topolewska
@brodnica.com.pl

8

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wiesław Becker

(56) 4950855

wieslaw.becker
@brodnica.com.pl

9

Grażyna Sobczak

(56) 4950802

grazyna.sobczak
@brodnica.com.pl

10

Anita Wałdowska

(56) 4950888

anita.waldowska
@brodnica.com.pl

11

Wydział Ochrony Środowiska

Edyta Blank-Tadra

(56) 4950825

edyta.tadra
@brodnica.com.pl

12

Justyna Głodowska

(56) 4950825

justyna.glodowska
@brodnica.com.pl

13

Wydział Komunikacji i Transportu

Anna Grzyb

(56) 4950828

anna.grzyb
@brodnica.com.pl

14

Małgorzata Piątek

(56) 4950827

malgorzata.piatek
@brodnica.com.pl

15

Lucyna Bilicka

(56) 4950814

lucyna.bilicka
@brodnica.com.pl

16

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Anna Jarecka

(56) 4950840

anna.jarecka
@brodnica.com.pl

17

Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych

Joanna Godlewska

(56) 4950838

joanna.godlewska
@brodnica.com.pl

18

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Paweł Wolfram

(56) 4950849

pawel.wolfram
@brodnica.com.pl

19

Monika Kozdra-Szczygieł

(56) 4950842

monika.kozdra
@brodnica.com.pl

20

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Aleksandra Jaskulska

(56) 4941005

aleksandra.jaskulska
@brodnica.com.pl

21

Biuro Rady i Zarządu

Renata Bielawa

(56) 4950806

renata.bielawa
@brodnica.com.pl

22

Marcin Pawlak

(56) 4950847

marcin.pawlak
@brodnica.com.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Marcin Pawlak

(56) 4950847

rzecznikkonsumentow
@brodnica.com.pl