Administrator

Jacek Gurgul

tel. (56) 4950812

jacek.gurgul@brodnica.com.pl

Zastępca Administratora

Marcin Głodowski

tel. (56) 4950844

marcin.glodowski@brodnica.com.pl

 

Wydział Organizacyjny

Joanna Barszcz - (56) 4950809 - joanna.barszcz@brodnica.com.pl

Wioletta Chojnowska - (56) 4950809 - wioletta.chojnowska@brodnica.com.pl

Wydział Finansowy

Barbara Kamińska - (56) 4950851 - barbara.kaminska@brodnica.com.pl

Katarzyna Koszewska - (56) 4950817 - katarzyna.koszewska@brodnica.com.pl

Beata Waruszewska - (56) 4950817 - beata.waruszewska@brodnica.com.pl

Wydział Architektury i Budownictwa

Magdalena Kuczkowska-Kaleta - (56) 4950834 - magdalena.kaleta@brodnica.com.pl

Agnieszka Topolewska - (56) 4950836 - agnieszka.topolewska@brodnica.com.pl

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Grażyna Sobczak - (56) 4950802 - grazyna.sobczak@brodnica.com.pl

Anita Wałdowska - (56) 4950888 - anita.waldowska@brodnica.com.pl

Wydział Komunikacji i Transportu

Anna Grzyb - (56) 4950828 - anna.grzyb@brodnica.com.pl

Małgorzata Piątek - (56) 4950827 - malgorzata.piatek@brodnica.com.pl

Lucyna Bilicka - (56) 4950814 - lucyna.bilicka@brodnica.com.pl

Wydział Ochrony Środowiska

Edyta Blank-Tadra - (56) 4950825 - edyta.tadra@brodnica.com.pl

Justyna Głodowska - (56) 4950825 - justyna.glodowska@brodnica.com.pl

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Anna Jarecka - (56) 4950840 - anna.jarecka@brodnica.com.pl

Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych

Joanna Godlewska - (56) 4950838 - joanna.godlewska@brodnica.com.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Aleksandra Jaskulska - (56) 4941005 - aleksandra.jaskulska@brodnica.com.pl

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Paweł Wolfram - (56) 4950849 - pawel.wolfram@brodnica.com.pl

Monika Kozdra-Szczygieł - (56) 4950842 - monika.kozdra@brodnica.com.pl

Biuro Rady i Zarządu

Renata Bielawa - (56) 4950806 - renata.bielawa@brodnica.com.pl

Marcin Pawlak - (56) 4950847 - marcin.pawlak@brodnica.com.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Marcin Pawlak - (56) 4950847 - rzecznikkonsumentow@brodnica.com.pl