Link do podmiotowej strony:

http://zdp-brodnica.bip.net.pl

 

Informacje o podmiocie

Adres podmiotu:

Karbowo

ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica

 

tel. 56 498 28 59, 56 47 48 010

Fax: 56 493 40 31

e-mail: sekretariat.zdp@brodnica.com.pl

 

Redaktor Strony:

Agnieszka Jabłońska

Telefon Kontaktowy: 56 498 28 59

E-mail kontaktowy: agnieszka.jablonska@brodnica.com.pl