ul. Zamkowa 13

87-300 Brodnica

tel. 56 491 42 00, 56 491 42 56 lub 997

Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Tomasz Skoneczka

tel. 56 491 42 11