Stanisław Kosakowski

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

pokój 101 (I piętro)

tel. 56 49 50 843

e-mail: starostwo@brodnica.com.pl

Zadania i kompetencje - § 14 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy