Piotr Boiński

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

pokój 101 (I piętro)

tel. 56 49 50 843

e-mail: starostwo@brodnica.com.pl

W sprawach skarg i wniosków Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli codziennie, w godzinach urzędowania w ramach swoich możliwości, natomiast Sekretarz Powiatu codziennie, w godzinach urzędowania.

Zadania i kompetencje - § 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy