Starostwo Powiatowe w Brodnicy

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

tel. 56 49 50 800

fax 56 49 50 801

e-mail: starostwo@brodnica.com.pl

Godziny pracy Starostwa:

od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Godziny pracy kas Starostwa:

Kasa nr 1 przy ul. Kamionka 18 czynna 7.30 - 14.30

(przerwa 10.00 - 10.15)

Kasa nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury 3 czynna 9.00 - 14.00

(kasa przyjmuje wpłaty z tytułu dochodów geodezyjnych)

po godz. 15.00 sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu

załatwiane są w ograniczonym zakresie

Należności Starostwa Powiatowego w Brodnicy można wpłacać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Brodnicy:

  • z tytułu opłat komunikacyjnych

    Nr 68 9484 1150 2200 0001 5979 0002,

  • z tytułu opłat Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste)

    Nr 14 9484 1150 2200 0001 5979 0004,

  • z tytułu opłat geodezyjnych

    Nr 40 9484 1150 2200 0001 5979 0021