Starostwo Powiatowe w Brodnicy

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

tel. 56 495 08 00

fax 56 495 08 01

e-mail: starostwo@brodnica.com.pl

WWW: https://brodnica.com.pl/

Skrytka ePUAP: /q4fn0qr237/SkrytkaESP

Godziny pracy Starostwa:

od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

po godz. 15.00 sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu

załatwiane są w ograniczonym zakresie

Należności Starostwa Powiatowego w Brodnicy należy wpłacać bezpośrednio na bankowe rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Poniżej wyszczególnione rachunki oraz najczęściej występujące tytuły opłat:

Nr rachunku: 68 9484 1150 2200 0001 5979 0002

 • rejestracja pojazdów, prawa jazdy
 • opłaty za holowanie i przetrzymywanie pojazdu na parkingu strzeżonym
 • wpis do ewidencji ośrodka szkolenia kierowców/instruktorów/wykładowców
 • opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 • dzienniki budowy, książka obiektu
 • tablica informacyjna budowy
 • karty wędkarskie
 • udostępnienie informacji o środowisku
 • rejestracja jednostki pływającej
 • opłaty ewidencyjne

Nr rachunku: 14 9484 1150 2200 0001 5979 0004

 • opłaty Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste)

Nr rachunku: 40 9484 1150 2200 0001 5979 0021

 • opłaty geodezyjne

Nr rachunku Urzędu Miejskiego w Brodnicy: 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009
opłaty skarbowe:

 • od wydania zaświadczenia
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Należności z tytułu opłat komunikacyjnych można regulować kartą za pośrednictwem terminali płatniczych w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa.

Należności z tytułu opłat geodezyjnych można wpłacać gotówką w kasie przy ul. Żwirki i Wigury 3, czynna 9.00 – 14.00.