za okres po 189 posiedzeniu Zarządu Powiatu V kadencji  

za okres po pierwszym posiedzeniu Zarzadu Powiatu VI kadencji

za okres po ósmym posiedzeniu Zarzadu Powiatu VI kadencji

za okres po 14 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 17 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 19 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji  

za okres po 23 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 25 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji  

za okres po 27 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji 

za okres po 33 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 38 posiedzeniu Zarzadu Powiatu VI kadencji

za okres po 43 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 48 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 55 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 67 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 75 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 80 posiedzeniu Zarzadu Powiatu VI kadencji

za okres po 86 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 90 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 95 posiedzeniu Zarzadu Powiatu VI kadencji

za okres po 98 posiedzeniu Zarzadu Powiatu VI kadencji

za okres po 102 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za pokres po 105 posiedzeniu Zarzadu Powiatu VI kadencji

za okres po 110 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 114 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 118 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 120 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji  

za okres po 124 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 130 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji  

za okres po 137 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 145 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 148 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji

za okres po 151 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji  

za okres po 152 posiedzeniu Zarządu Powiatu VI kadencji