Protokół Nr 1/2018  z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 grudnia 2018 r.

Protokół Nr 2/2018  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 grudnia 2018 r.

Protokół Nr 3/2018  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 grudnia 2018 r.

Protokół Nr 4/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 3 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 5/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 8 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 6/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 15 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 7/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 22 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 8/2019   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 28 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 9/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 29 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 10/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 5 lutego 2019 r.

Protokół Nr 11/2019   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 12 lutego 2019 r.

Protokół Nr 12/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 19 lutego 2019 r.

Protokół Nr 13/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 26 lutego 2019 r.

Protokół Nr 14/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 8 marca 2019 r.

Protokół Nr 15/2019  z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Brodnicy w dniu 19 marca 2019 r.

Protokół Nr 16/2019  z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Brodnicy w dniu 26 marca 2019 r.

Protokół Nr 17  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 19 z posiedzenia  Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 20  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 21  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 22  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 23  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 7 maja 2019 r.

Protokół Nr 24  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 15 maja 2019 r. 

Protokół Nr 25  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 maja 2019 r.

Protokół Nr 26  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 czerwca 2019 r.

Protokół Nr 27  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 czerwca 2019 r.

Protokół Nr 28  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 lipca 2019 r.

Protokół Nr 29  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 lipca 2019 r.

Protokół Nr 30  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 lipca 2019 r.

Protokół Nr 31  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 lipca 2019 r.

Protokół Nr 32  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 33   z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 34  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 35  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 września 2019 r.

Protokół Nr 36  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 września 2019 r.

Protokół Nr 37  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 września 2019 r.

Protokół Nr 38   z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 października 2019 r.

Protokół Nr 39  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu  15 października 2019 r.

Protokół Nr 40   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 22 października 2019 r.

Protokół Nr 41  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 29 października 2019 r.

Protokół Nr 42  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 5 listopada 2019 r.

Protokół Nr 43  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 13 listopada 2019 r.

Protokół Nr 44  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 19 listopada 2019 r.

Protokół Nr 45  z posiedzenia z posiedzenia Zarządu Powiatu  w Brodnicy w dniu 27 listopada 2019 r.

Protokół Nr 46  z posiedzenia Zarządu Powiatu  w Brodnicy w dniu 3 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 47  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 10 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 48  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 16 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 49 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 27 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 50  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 7 stycznia 2020 r.

Protokół Nr 51  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 13 stycznia 2020 r.

Protokół Nr 52  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 29 stycznia 2020 r.

Protokół Nr 53  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 4 lutego 2020 r.

Protokół Nr 54  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 25 lutego 2020 r.

Protokół Nr 55  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 lutego 2020 r.

Protokół Nr 56  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 marca 2020 r.

Protokół Nr 57  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 marca 2020 r.

Protokół Nr 58  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 marca 2020 r.

Protokół Nr 59  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 marca 2020 r.

Protokół Nr 60  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Protokół Nr 61  z posiedzenia Zarządu Powiatu  w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Protokół Nr 62  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Protokół Nr 63  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Protokół Nr 64  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Protokól Nr 65  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2020 r.

Protokół Nr 66  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 maja 2020 r.

Protokół Nr 67  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 68  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 69  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 70  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 lipca 2020 r.

Protokół Nr 71  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 lipca 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała  Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Sądem Rejonowym w Brodnicy w sprawie o sygn. akt. I Co 134/2020 z wniosku "CEZAS" Sp. z o.o.
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2020 rok.
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii  o wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej  dla inwestycji pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej (odcinek od przedłużenia ul. Gajdy - na wysokości działki o nr 516/9, do połączenia się działek o nr ewid. 2516/12 i 2516/15) wraz z drogą leśną działki nr 7276/1 i 2516/8".

Protokół Nr 72  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 sierpnia 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu   - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży  zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wysokości wadium  do sprzedaży lokalu stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania kosmiji przetargowej.
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wysokości wadium do sprzedazy lokalu stanowiącgo własność Powiatu Brodnickiego  oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Bożeny Smoły nauczycielki Zespołu Szkół Specjlanych  w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • załącznik nr 7 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Eweliny Soni Bielickiej pedagoga Poradni Psychologicno - Pedagogicznej w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • załącznik nr 8 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Izabeli Oliszewicz - Łobody nauczycielki Centrum Kształcenia Zaodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • załącznik nr 9 do protokołu   - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Joanny Zdrojewskiej nauczycielki  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • załącznik nr 10 do protokołu   - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020  - Działani 2.8 Ułatwianie dostępu do przystęonych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości  usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
 • załącznik nr 11 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickeigo  na rok 2020.
 • załącznik nr 12 do protokołu  - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia pojazdów.  

Protokół Nr 73  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 11 siierpnia 2020 r.

Protokół Nr 74  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 26 sierpnia 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności  Zamawiającego dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy i jednostek organizacyjnych powiatu.
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatuy Brodnickiego na rok 2020.
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej, w tym o przebiegu realziacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za I półrocze 2020 r.
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który  przekazywane są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020.

Protokół Nr 75  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 2 września 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu   - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiaru w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - opieka wytchnieniowa, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu  oraz powołania Komisji do oceny ofert
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia w Powiecie Brodnickim procedury wewnętrznej dot. raportowania schematów podatkowych.
 • załącznik nr 5 do protokołu  - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia od Gmin zadań z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych.
 • załącznik nr 6 do protokołu  - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowonej w Brodnicy za rok 2019

        1) bilans na dzień 31.12.2019 roku wykazujący sumę aktywów i pasywów na kwotę 61.558.640,19 zł

        2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący stratę netto 1.223.375,35 zł

        3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.223.375,35 zł

        4) rachunek przepływów pieiężnych za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków  pieniężnych netto w ciągu roku obrachunkowego o kwotę 2.846.211,84 zł

        5) informacja dodatkowa za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

            a) załącznik nr 1 do  punktu 5) - szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych  i prawnych, inwestycji długoterminowych 

            b) załącznik nr 2 do punktu 5)  - wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy

            c) załącznik nr 3 do punktu 5)  - dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

            d) załącznik nr 4 do punktu 5)  - podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu  o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty na 31.12.2019 r.  

            e) załącznik nr 5 do punktu 5) - wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych razliczeń międzyokresowych stan na 31.12.2019 r.

  

Protokół Nr 76   z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na okres do 10 lat
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej we wsi Bryńsk, gminie Lidzbark, powiecie działdowskim 
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetergowej 
 • załącznik nr 7 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 8 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Protokół Nr 77  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 września 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji rocznego Programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 • załącznik nr 4 do protokołu   - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021 i opracowania materiałów planistycznych
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN stanowiących własność Powiatu Brodnickiego
 • załącznik nr 7 do protokołu  - wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 53.800 zł na realizację wypłat stypendiów za  wyniki w nauce.    

Protokół Nr 78  z posiedzenia Zarzadu Powiatu w dniu 7 października 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej  na terenie powiatu brodnickiego  w 2021 r.
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwałą Zarządu Powiatu  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2021 r. 
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publiczbego w zakresie wspracia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Protokół Nr 79  z posiedzenia Zarzadu Powiatu w dniu 14 października 2020 r.