Protokół Nr 1/2018  z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 grudnia 2018 r.

Protokół Nr 2/2018  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 grudnia 2018 r.

Protokół Nr 3/2018  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 grudnia 2018 r.

Protokół Nr 4/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 3 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 5/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 8 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 6/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 15 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 7/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 22 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 8/2019   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 28 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 9/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 29 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 10/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 5 lutego 2019 r.

Protokół Nr 11/2019   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 12 lutego 2019 r.

Protokół Nr 12/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 19 lutego 2019 r.

Protokół Nr 13/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 26 lutego 2019 r.

Protokół Nr 14/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 8 marca 2019 r.

Protokół Nr 15/2019  z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Brodnicy w dniu 19 marca 2019 r.

Protokół Nr 16/2019  z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Brodnicy w dniu 26 marca 2019 r.

Protokół Nr 17  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 19 z posiedzenia  Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 20  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 21  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 22  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 23  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 7 maja 2019 r.

Protokół Nr 24  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 15 maja 2019 r. 

Protokół Nr 25  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 maja 2019 r.

Protokół Nr 26  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 czerwca 2019 r.

Protokół Nr 27  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 czerwca 2019 r.

Protokół Nr 28  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 lipca 2019 r.

Protokół Nr 29  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 lipca 2019 r.

Protokół Nr 30  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 lipca 2019 r.

Protokół Nr 31  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 lipca 2019 r.

Protokół Nr 32  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 33   z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 34  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 35  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 września 2019 r.

Protokół Nr 36  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 września 2019 r.

Protokół Nr 37  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 września 2019 r.

Protokół Nr 38   z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 października 2019 r.

Protokół Nr 39  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu  15 października 2019 r.

Protokół Nr 40   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 22 października 2019 r.

Protokół Nr 41  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 29 października 2019 r.

Protokół Nr 42  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 5 listopada 2019 r.

Protokół Nr 43  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 13 listopada 2019 r.

Protokół Nr 44  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 19 listopada 2019 r.

Protokół Nr 45  z posiedzenia z posiedzenia Zarządu Powiatu  w Brodnicy w dniu 27 listopada 2019 r.

Protokół Nr 46  z posiedzenia Zarządu Powiatu  w Brodnicy w dniu 3 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 47  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 10 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 48  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 16 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 49 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 27 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 50  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 7 stycznia 2020 r.

Protokół Nr 51  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 13 stycznia 2020 r.

Protokół Nr 52  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 29 stycznia 2020 r.

Protokół Nr 53  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 4 lutego 2020 r.

Protokół Nr 54  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 25 lutego 2020 r.

Protokół Nr 55  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 lutego 2020 r.

Protokół Nr 56  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 marca 2020 r.

Protokół Nr 57  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 marca 2020 r.

Protokół Nr 58  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 marca 2020 r.

Protokół Nr 59  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 marca 2020 r.

Protokół Nr 60  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Protokół Nr 61  z posiedzenia Zarządu Powiatu  w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Protokół Nr 62  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Protokół Nr 63  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Protokół Nr 64  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Protokól Nr 65  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2020 r.

Protokół Nr 66  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 maja 2020 r.

Protokół Nr 67  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 68  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 69  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 70  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 lipca 2020 r.

Protokół Nr 71  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 lipca 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała  Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Sądem Rejonowym w Brodnicy w sprawie o sygn. akt. I Co 134/2020 z wniosku "CEZAS" Sp. z o.o.
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2020 rok.
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii  o wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej  dla inwestycji pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej (odcinek od przedłużenia ul. Gajdy - na wysokości działki o nr 516/9, do połączenia się działek o nr ewid. 2516/12 i 2516/15) wraz z drogą leśną działki nr 7276/1 i 2516/8".

Protokół Nr 72  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 sierpnia 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu   - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży  zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wysokości wadium  do sprzedaży lokalu stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania kosmiji przetargowej.
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wysokości wadium do sprzedazy lokalu stanowiącgo własność Powiatu Brodnickiego  oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Bożeny Smoły nauczycielki Zespołu Szkół Specjlanych  w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • załącznik nr 7 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Eweliny Soni Bielickiej pedagoga Poradni Psychologicno - Pedagogicznej w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • załącznik nr 8 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Izabeli Oliszewicz - Łobody nauczycielki Centrum Kształcenia Zaodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • załącznik nr 9 do protokołu   - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Joanny Zdrojewskiej nauczycielki  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • załącznik nr 10 do protokołu   - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020  - Działani 2.8 Ułatwianie dostępu do przystęonych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości  usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
 • załącznik nr 11 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickeigo  na rok 2020.
 • załącznik nr 12 do protokołu  - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia pojazdów.  

Protokół Nr 73  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 11 siierpnia 2020 r.

Protokół Nr 74  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 26 sierpnia 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności  Zamawiającego dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy i jednostek organizacyjnych powiatu.
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatuy Brodnickiego na rok 2020.
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej, w tym o przebiegu realziacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za I półrocze 2020 r.
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który  przekazywane są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020.

Protokół Nr 75  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 2 września 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu   - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiaru w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - opieka wytchnieniowa, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu  oraz powołania Komisji do oceny ofert
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia w Powiecie Brodnickim procedury wewnętrznej dot. raportowania schematów podatkowych.
 • załącznik nr 5 do protokołu  - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia od Gmin zadań z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych.
 • załącznik nr 6 do protokołu  - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowonej w Brodnicy za rok 2019

        1) bilans na dzień 31.12.2019 roku wykazujący sumę aktywów i pasywów na kwotę 61.558.640,19 zł

        2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący stratę netto 1.223.375,35 zł

        3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.223.375,35 zł

        4) rachunek przepływów pieiężnych za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków  pieniężnych netto w ciągu roku obrachunkowego o kwotę 2.846.211,84 zł

        5) informacja dodatkowa za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

            a) załącznik nr 1 do  punktu 5) - szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych  i prawnych, inwestycji długoterminowych 

            b) załącznik nr 2 do punktu 5)  - wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy

            c) załącznik nr 3 do punktu 5)  - dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

            d) załącznik nr 4 do punktu 5)  - podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu  o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty na 31.12.2019 r.  

            e) załącznik nr 5 do punktu 5) - wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych razliczeń międzyokresowych stan na 31.12.2019 r.

  

Protokół Nr 76   z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na okres do 10 lat
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej we wsi Bryńsk, gminie Lidzbark, powiecie działdowskim 
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetergowej 
 • załącznik nr 7 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 8 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej.

Protokół Nr 77  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 września 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji rocznego Programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 • załącznik nr 4 do protokołu   - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021 i opracowania materiałów planistycznych
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN stanowiących własność Powiatu Brodnickiego
 • załącznik nr 7 do protokołu  - wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 53.800 zł na realizację wypłat stypendiów za  wyniki w nauce.    

Protokół Nr 78  z posiedzenia Zarzadu Powiatu w dniu 7 października 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej  na terenie powiatu brodnickiego  w 2021 r.
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwałą Zarządu Powiatu  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2021 r. 
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publiczbego w zakresie wspracia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • załącznik nr 6 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Protokół Nr 79  z posiedzenia Zarzadu Powiatu w dniu 14 października 2020 r.

Protokół Nr 80 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 października 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL Vivaro stanowiącego własność Powiatu Brodnickiego
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów pwostałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego
 • załącznik nr 7 do protokołu- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Brodnkciego na lata 2020 - 2025 z perspektywą do 2030 r."
 • Program Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2020 - 2025 z perspektywą do 2030 r.
 • załącznik nr 9 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w prawie ustalenia wysokości opłat za usinięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku na obszarze Powiatu Brodnickiego
 • załącznik nr 10 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań  i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2020 roku
 • załącznik nr 11 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020
 • załącznik nr 12 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2020 - 2035.
 • załącznik nr 13 do protokołu - wniosek w sprawie przekazania projektów uchwał pod obrady XXI sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 14 do protokołu - wydatki na ochrone środowiska w 2020 roku

Protokół Nr 81 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 października 2020 roku.

 • załącznk nr 1 do protokołu- lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Brodnica
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych, projektorów oraz programu umożliwiającego zaplanowanie kariery zawodowej w ramach projektu RPKP.10.02.03- 04-0014/17 "Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie".
 • załącznik nr 5 do protokołu - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Brodnickiego w roku szkolnym 2019/2020.  

Protokół Nr 82 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2020 r.

Protokół Nr 83 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w dniu 12 listopada 2020 r.

Protokół Nr 84 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 listopada 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2  do protokołu - porządek obrad 
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie  powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publiczbego,   prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pn. "Świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów na potrzeby Starostwa Powiatowego  w Brodnicy".    
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w Brodnicy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu brodnickiego w 2021 r.   
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w Brodnicyw sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realziację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi  powiatowej nr 1827 C na odcinku Rokitnica - Janowo".
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w Brodnicy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w Brodnicy zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na te zadania w 2020 r.  

Protokół Nr 85 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 grudnia 2020 r.

Protokół Nr 86 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 grudnia 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie odpłatnie powierzchni w trybie przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony
 • załącznik nr 4 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na lata 2020 - 2022
 • do załącznika nr 4 - program naprawczy ZOZ w Brodnicy 
 • do załącznika nr 4   - raport NIK
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, któeych właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uhwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020
 • załącznik nr 7 do protokołu -  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021 - 2035
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnkckiego na rok 2021
 • załącznik nr 9 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2021 r.
 • załącznik nr 10 do protokołu - wniosek w sprawie XXIII sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 11 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego Powiatu Brodnickiego na lata 2021 - 2023 przez organziacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • załącznik nr 12 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe
 • załącznik nr 13 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020.

Protokól Nr 87 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 grudnia 2020 r.

 • załącznik nr 1  - lista obecności
 • załącznik nr 2  - porządek obrad
 • załącznik nr 3  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zaopniowania inwestycji pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"
 • załącznik nr 4  - plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021
 • do załącznika nr 4 - mapa sieci dróg powiatowych
 • do załącznika nr 4 - usługi związane z odśnieżaniem  i usuwaniem oblodzeń na drogach powiatowych własnym sprzętem
 • do załącznika nr 4 - zadanie 1 - usługi związane z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń na drogach powiatowych na terenie gmin: Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo
 • do załącznika nr 2 i 3 - zadanie związane z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń na drogach powiatowych na terenie: Świedziebnia, Górzno, Brzozie, Bartniczka, cz. Osiek, cz. Brodnica                 

Protokół Nr 88 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 grudnia 2020 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu nr 95/47/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. o wyrażeniu opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gm. Świedziebnia"
 • załącznik nr 4  do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa  i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej 28", dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska  - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej  - Edycja 2020
 • załącznik nr 5 do protokołu- uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy   

Protokół Nr 89 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2020 r.

Protokół nr 90 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 91 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 92 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 lutego 2021 r.

Protokół Nr 93 z posiedzenia Zarządu Powiatu  w dniu 10 lutego 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1822C na odcinku od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w miejscowości Drużyny, gm. Bobrowo 
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 080431C na odcinku o długości ok. 2 510,00 mb od skrzyżowania z drogą  powiatową nr 1824 C relacji Kawki - Chojno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821 C relacji Kruszyny  - Nieżywięć  - Małki".
 • załącznik nr 5 do protokołu - wnioski z zakresu realizacji zadań z działu: Kultura i dziedzictwo narodowe na rok 2021
 • załącznik nr 6 do protokołu - wnioski z zakresu realizacji zadań z działu: Kultura fizyczna i sport na rok 2021

Protokół Nr 94 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 lutego 2021 r.

Protokół Nr 95 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 marca 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiau w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realziacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.  
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarzadu Oowiatu w sprawie upoważenienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020.
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, których wartość nie przekracza 130.000 zł 
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawi ustalenia wysokości prewspółczynnika  i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w urzędzie obsługującym Powiat Brodnicki w 2021 r.  
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realziacji w 2021 roku zadań publicznych powiatu brodnickego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradcyji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia. 
 • załącznik nr 8 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia uwag i wniosków po konsultacjach społecznych "Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu brodnickiego".
 • załącznik nr 9 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 • załącznik nr 10 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia z Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy i jej likwidacji oraz przeniesienia kierunków kształcenia
 • załącznik nr 11 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy i jego likwidacji oraz przeniesienia kiernków kształcenia
 • załącznik nr 12 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu brodnickiego 
 • załącznik nr 13 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżeu Powiatu Brodnckiego na rok 2021
 • załącznik nr 14 do protokołu - projekt uchwały Rdy Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 
 • załącznik nr 15 do protokołu - wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie XXVI sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 16 do protokołu - wniosek o zabepieczenie środków finansowych na stypendia

Protokół Nr 96 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 marca 2021 r.

 • załącznik nr do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu- porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu "Termomodernizacja budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Brodnicy (Powiatowego Urzędu Pracy )w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie planu dofinansowania w roku 2021 form doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy.
 • schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 8 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 9 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"
 • załącznik nr 10 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2021 r.  

Protokół Nr 97 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 30 marca 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi  podmiotami działalności pożytku publicznego za rok 2020.
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego za rok 2020 
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2020 rok
 • załącznik nr 7 do protokołu - bilans z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Brodnickim na lata 2021 - 2023".

Protokół Nr 98 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 kwietnia 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej
 • załącznik nr 4 do protokołu - sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy za rok 2020
 • załącznik nr 5 do protokołu - sprawozdanie organizatora rodzinej pieczy zastępczej
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochorny dóbr kultury  i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • załącznik nr 8 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony  i promocji zdrowia
 • załącznik nr 9 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie okreslenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego 
 • załącznik nr 10 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych  i specjlanych na terenie powiatu brodnickiego
 • załącznik nr 11 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniajaćej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021
 • załącznik nr 12 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035
 • załącznik nr 13 do protokołu - wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie XXVII sesji Rady Powiatu

Protokół Nr 99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Protokół Nr 100 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Protokół Nr 101 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Protokół Nr 102 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 maja 2021 r.

Protokół Nr 103 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 maja 2021 r.

Protkół Nr 104 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 czerwca 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarzadu Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy programu Unii Europejskiej Erasmus+Młodzież 
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyznania Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy nagrody rocznej za 2020 r.
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2020
 • 5a) - bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący sumę aktywów i pasywów na kwotę 64.066.156,34 zł
 • 5b) - rachunek zysków  i strat za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujący zysk netto 185.622,19 zł
 • 5c) - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego  w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.223.375,35 zł 
 • 5d) - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrachunkowego o kwotę 2.809.672,51 zł
 • 5e) - informacja dodatkowa za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku 
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zbycia środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 • 6a) - wykaz aktywów trwałych do zbycia 
 • załącznik nr 7 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na fundusz założycielski Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021
 • załącznik nr 9 do protokołu  - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035.

Protokół Nr 105 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 czerwca 2021 r.

Protokół Nr 106 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 czerwca 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Pauliny Smolińskiej wychowawcy internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Małgorzaty Gmińskiej nauczycielki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień  nauczyciela mianowanego
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2021 rok
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane są środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powaitowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane są środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resrtowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.
 • załącznik nr 8 do protokołu - skonsolidowany bilnas Powiatu Brodnickiego za 2020 rok

Protokół Nr 107 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 lipca 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wysokości wadium do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego oraz powołania komisji przetargowej
 • załącznik nr 4 do protokołu- uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edyacja 2021"
 • załacznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy  do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  - edycja 2021". 

Protokół Nr 108 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 lipca 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obevności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek  obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/158/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w spraeie przyjęcia Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu brodnickiego.
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa  drogi gminnej nr 080410 C Nieżywieć  - Grabówiec"
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego kokursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  prowadzące działalność  pożytku publicznego w zakresie wspracia dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin - opieka wytchnieniowa, ustalenia zasad  i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu  oraz powołania Komisji do oceny ofert
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  z zakresu rehabilitacji społecznej  i zawodowej osób niepełnosprawnych  - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji do oceny ofert
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy
 • załącznik nr 8 do prootokołu  - uchwała Zarządu Powiatu zieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego za 2021 rok.    

Protokół Nr 109 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 sierpnia 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządeko brad
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat  za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości  kosztów powstałych w przypadku odstapienia od usunięcia pojazdu w roku 2021 
 • załącznik nr 4 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie  wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Brzozie.
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Powiatu Brodnickiego  dla samorządowego  zakładu budżetowego  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

Protokół Nr 110 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 sierpnia 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji projektu pilatożowego pn. "Nowe spojrzenie na aktywizację  i wytchnienie".
 • załącznik nr 4 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy  do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji prjketu pilatożowego pn. "Nowe spojrzenie na aktywizację i wytchnienie".
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Brodnica.
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obarchunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania plany finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 r.
 • załącznik nr 7 do protokołu- projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.
 • załącznik nr 8 do protokołu- projekt uchwały Rdy Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021 - 2035.
 • załącznik nr 9 do protokołu- wniosek w sprawie XXX sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 10 do protokołu - informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022.  

Protokół Nr 111 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 września 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu- lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ba zakup serwera oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy
 • załącznik nr 4 do protokołu- uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - opieka wytchnieniowa 
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych  Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Protokól Nr 112 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 września 2021 r.

Protokół Nr 113 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 września 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy  do sporządzania sprawozdań dotyczących decyzji wydanych w sprawie: umarzania w całości albo w części, odraczania terminów spłaty, rozkładania na raty  spłaty należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w art. 15 zzb ust. 1, art. 15 zzc ust. 1, art. 15 zzd ust. 1, art. 15 zze ust.1, art. 15 zze2 ust. 1, art. 15 zze4 ust. 1 oraz art. 15zze4a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie   upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy  do sporządzania sprawozdań dotyczących decyzji wydanych w sprawie: umarzania w całości albo w części, odraczania terminów spłaty, rozkładania na raty  spłaty należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w art. 15 zzb ust. 1, art. 15 zzc ust. 1, art. 15 zzd ust. 1, art. 15 zze ust.1, art. 15 zze2 ust. 1, art. 15 zze4 ust. 1 oraz art. 15zze4a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą umowy na okres do 3 lat
 • załącznik nr 6 do protokołu -  uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą umowy na okres do 3 lat
 • załącznik nr 7 do protokołu -  uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą umowy na okres do 3 lat
 • załącznik nr 8 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  - edycja 2021, ustalenia zasad  i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert
 • załącznik nr 9 do protokołu- uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organziacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspracia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Opieka Wytchnieniowa, ustalenie zasadi trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji do oceny ofert
 • załącznik nr 10 do protokołu  - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie  konsultacji rocznego Programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 
 • załącznik nr 11 do protokołu- uchwała zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realzizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2022 r.
 • załącznik nr 12 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2022 r. 
 • załącznik nr 13 do protokołu- uchwała Zarządu Powiatu w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022  i opracowania materiałów planistycznych
 • załącznik nr 14 do protokołu - uchwałą Zarzadu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021
 • załącznik nr 15 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021- 2035.
 • załącznik nr 16 do protokołu  - wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę stypendiów   

Protokół Nr 114 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 października 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu  - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu- porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu- uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  i realizację przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pormoskim programu Unii Europejskiej  "Erasmus +"
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy w roku 2022".
 •  załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii w zakresie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1357 C Mokre- Kłódka, połozonej na działce nr 115/4 o pow. 0,8223 ha, obręb Lisie Kąty, gmina Grudziądz, poprzez wyłączenie jej z użytkowania
 • załącznik nr 6 do protokołu- uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę koparko - ładowarki do warsztatów szkolnych: monter sieci i instalacji sanitarnych w CKZiU w Brodnicy w ramach  projektu RPKP.10.02.03- 04-0034/19 Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w Powiecie Brodnickim.
 •  załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu  zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargu.
 • załącznik nr 9 do protokołu- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości  kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usnięcia pojazdu w roku 2022.
 • załącznik nr 10 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.
 • załącznik nr 11 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021 - 2035.
 • załącznik nr 12 do protokołu - wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie przekazania projektów uchwał Rady Powiatu
 • załącznik nr 13 do protokołu - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu brodnickiego w roku szkolnym 2020/2021    

Protokół Nr 115 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 października 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu -  uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie  w 2021 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin  - opieka wytchnieniowa

Protokół Nr 116 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 listopada 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii  do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C Karbowo - ul. Jęczmienna " 
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Pana Jacka Gniadkowskiego  - dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy do zawierania umów  i dokonywania rozliczeń finansowych
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań  i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2021 r. 
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
 • załącznik nr 7 do protokołu- projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia Programu Wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu - biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrwotnej w Brodnicy
 • załącznik nr 9 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zbycia środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdtowotnej w Brodnicy
 • załącznik nr 10 do protokołu - wniosek do Przewodnicącego Rady Powiatu w sprawie przekazania projektów uchwał pod obrady XXXII sesji Rady Powiatu

Protokół Nr 117 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w dniu 15 listopada 2021 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad 
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w srawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • załącznik nr 4 do protokołu  - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych SP ZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
 • załącznik nr 5 do protokołu - wniosek do Przewodnicącego Rady Powiatu 
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2022 oraz przyjęcia projektu wieloletniej  prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2022-2035 
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021 
 • załącznik nr 8 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiau w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2022 r.
 • załącznik nr 9 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2022 -2035 (treść w załączniku nr 6) 
 • załącznik nr 10 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022 (treść w załączniku nr 6)  
 • załącznik nr 11 do protokołu - wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu

 

Protokół Nr 118 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 22 listopada 2021 r.

 • załącznik nr 1- lista obecności
 • załącznik nr 2 - porządek obrad
 • załącznik nr 3 - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy 
 • załącznik nr 4 - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2021 r. 
 • załacznik nr 5  - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy 
 • załącznik nr 6 - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2022 r.
 • załącznik nr 7 - projekt  uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021
 • załącznik nr 8 - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021 - 2035
 • załącznik nr 9 - wniosek w sprawie XXXII sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 10 - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brodnickiego
 • załącznik nr 11 - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie diet radnych Rady Powiatu w Brodnicy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 • załącznik nr 12 - plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022

Protokół Nr 119 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Brodnicy w dniu 30 listopada 2021 r.

Protokół Nr 120 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Brodnicy w dniu 6 grudnia 2021 r.

Protokół Nr 121 z poisedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 grudnia 2021 r.

Protokół Nr 122/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r.

Protokół Nr 123/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 stycznia 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powitu w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Brodnickim na lata 2022 - 2026".
 • załacznik nr 4 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2026".   
 • załącznik nr 5 do protokołu - wniosek  do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie XXXI sesji Rady Powiatu.
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

  Protokół Nr 124/2022 z posiedzenia Zarządu Powitu w dniu 4 lutego 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom "Senior+" w Jabłonowie Zamek
 • załącznik nr 4 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Brodnickiego. 
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2022-2035
 • załącznik nr 7 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych w związku z planowaną budową i przebudową chodników
 • załącznik nr 8 do protokołu - wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu
 • załącznik nr 9 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą kolejnej umowy na okres do 3 lat
 • załącznik nr 10 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2022 roku zadania publicznego  Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  
 • załącznik nr 11 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej  i sportu oraz ochrony  i promocji zdrowia  
 • załącznik nr 12 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy roli koordynatora- wnioskodawcy projektu w ramach programu Erasmus+ w sektorze: Kształcenia  i szkolenia zawodowego w Akcji 1 Mobilność osób, w dziedzinie kształcenia  i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego  i kształcenia dorosłych   
 • załącznik nr 13 do protokołu- uchwała Zarządu Powiatu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonyh przez Powiat Brodnicki, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form  i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2022    
 • załącznik nr 14 do protokołu - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
 • załącznik nr 15 do protokołu - wnioski z działu: Kultura i dziedzictwo narodowe na rok 2022
 • załącznik nr 16 do protokołu - wnioski z  działu: Kultura fizyczna i sport na rok 2022

Protokół Nr 125/2022 z posiedzenia Zarządu Powitu w dniu 10 lutego 2022 r.

Protokół Nr 126/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 marca 2022 r.

 • załącznik nr 1 - lista obecności
 • załącznik nr 2 - porządek obrad
 • załacznik nr 3 - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu  Powiatu Brodnickiego  na rok 2022
 • załącznik nr 4  - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2022-2035
 • załącznik nr 5 do protokołu  - stanowisko Rady Powiatu w sprawie sprzeciwu wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie  
 • załącznik nr 6 do protokołu - wniosek w sprawie zwołania XXXV sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradcyji, upowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodziezy i dorosłych  oraz ochrony  i promocji zdrowia.
 • załącznik nr 8 do protokołu - uchwała zarządu Powiatu w sprawie  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rdzinie w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Spoecznej   "Opieka wytchnieniowa" - pobyt dzienny oaz całodobowy - edycja2022".
 • załącznik nr 9 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora PCPR do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji Programu Ministra Rodziny i Poityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnsprawnej".
 • załącznik nr 10 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznyh dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Brodnicy  w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata 2022 -2026"
 • załącznik nr 11 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego  w 2022 roku przez organziacje pozarządowe oraz inne podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych  i ich rodzin - Opieka wytchnieniowa  - Pobyt dzieny - edycja 2022, ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia   otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.
 • załącznik nr 12 do protokołu - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnckiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych  i ich  rodzin - Opieka wytchneniowa- Pobyt Całodobowy - edycja 2022, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert. 
 • załącznik nr 13  do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022, ustaelnia zasad i trybu przeprowadzenia otwratego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert. 

Protokół Nr 127/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 marca 2022 r.

 • załacznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad 
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu  zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Brodnickiego na 2022 rok.
 • załącznik nr 4 do protokołu- projekt uchwały Rady Powiatu  zmieniajacy uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Brodnickiego na lata 2022-2035.
 • załącznik nr 5 do protokołu - wniosek w sprawie XXXVI sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastreuktury educkacyjnej i sportowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnyumi przy Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy" dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6157/Polski Ład.
 • załącznikj nr 7 do protokołu- wniosek o zabezpieczenie środków finnsowych na stypendia za wyniku w nauce
 • załącznik nr 8 do protokołu - pismo do Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

Protokół Nr 128/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 marca 2022 r.

Protokół Nr 129/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 marca 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu  - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata 2022 -2026".
 • załącznik nr 4 do protokołu- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2022 r.
 • załącznik nr 5 do protokołu - wniosek w sprawie XXXVII sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Puwiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykoanie w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalalność pożytku publiczego w zakresie wspracia  dla osób  niepełnopsrawnych i ich rodzin - Opieka Wytchnieniowa - Pobyt dzienny - edycja 2022 
 • załącznik nr 8 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych  i ich rodzin  - Opieka Wytchnieniowa - Pobyt dzienny - edycja 2022, ustalenia zasad i trybu przeprewadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty  
 • załącznik nr 9 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie  w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność  pożytku publicznego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ch rodzin - Opieka Wytchnieniowa - Pobyt Całodobowy
 • załącznik nr 10 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozrządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehbilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
 • załacznik nr 11 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządzowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji  zdrowia.
 • załącznik nr 12 do protokołu - uchwała Zarządu Powiau w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania  i rozwoju kultury i sztuki, ochorny dóbr kultury  i tradycji oraz uowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • załącznik nr 13 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie określenia formy przekazywania  sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Brodnickiego
 • załącznik nr 14 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o przebiegu wykoania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Brodnicy oraz informacji o stanie mienia  Powiatu Brodnickiego za 2021 rok
 • załącznik nr 15 do protokołu - bilans z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok
 • załącznik nr 16 do protokołu - sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego  za rok 2021   

Protokół Nr 130/2022 z posedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 kwietnia 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zbycia środków  trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 • załącznik nr 4 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 r. na obszarze Powiatu Brodnickiego
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Brodnickiego  do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy
 • załącznik nr 7 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu z mieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów  budowlanych zaznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu o numerach: nr 10 - budynek Działu Technicznego z zespołem magazynów dwóch wiat oznaczonych nr 11 oraz wiaty  o nr 12, znajdujących sie na nieruchomości gruntowej na działce o numerze 45/14 będącej w nieodpłatnym  użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrotownej w Brodnicy
 • załącznik nr 9 do protokołu - wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie XXXVII sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 10 do protokołu - projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2022 rok/tabela plan pracy 
 • załącznik nr 11 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z poprzednim najemcą  kolejnej umowy na okrea do 3 lat
 • załącznik nr 12 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg powiatowych w Powiecie Brodnickim w latach 2022 -2023"
 • załącznik nr 13 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie wprowadzenia Regulaminu  pracy komisji przetargowej powoływanej do przeprowadzenia postępowań  o udzielenie zamówień publicznych przez Powiat Brodnicki  

Protokół Nr 131/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2022 r.

Protokół Nr 132/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 maja 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku odpadów zakaźnych znajdujjącego się na nieruchomości gruntowej na działkach o numerze 45/14 i 45/15 będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 • załącznik nr 4 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2022 r.
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego  na rok 2022
 • załącznik nr 7 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2022-2035
 • załącznik nr 8 do protokołu - wniosek w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 9 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspracia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Opieka Wytchnieniowa - Pobyt dzienny  
 • załącznik nr 10 do protokołu - Raport  o stanie Powiatu Brodnickeigo w 2021 roku

Protokól Nr 133/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 maja 2022 r.

Protokół Nr 134/2022 z posiedzenia Zarządu Powatu w dniu 17 maja 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - sprawozdanie z działalności Powiatwego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastepczej  
 • załącznik nr 4 do protokołu - sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy za rok 2021
 • załącznik nr 5 do protokołu - sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastepczej
 • załacznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2021"
 • załącznik nr 7 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawe szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Jabłonowie Zamek
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej (drogowej) polegającej na prawie przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brodnickiego
 • załącznik nr 9 do protokołu - wniosek w sprawie XXXIX sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 10 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora  PCPR w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym , na który przekazywane sa środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa"
 • załącznik nr 11 do protokołu - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Brodnicy do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który przekazywane są środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programi Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
 • załącznik nr 12 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickeigo na rok 2022

Protokół Nr 135/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 maja 2022 r.

Protokół Nr 136/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 czerwca 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii  do wniosku o uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realziację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808C Wielki Głęboczek  - Wielkie Leźno na odcinku Wielki   Głęboczek - Brzozie z jednoczesną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1809 C i 1806 C oraz budowa ścieżki pieszo - rowerowej".

Protokół Nr 137/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 czerwca 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Brodnicy do podejmowania czynności prawnych w zakresie realizacji Programu  Wieloletniego " Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2022 r.
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała  Zarządu Powiatu w sprawie przyznania Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za 2021 rok 
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2021 - bilanse
 • załącznik nr 7 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w roku 2021
 • załącznik nr 8 do protokołu  - projekt uchwały Rady Powiatu  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickigo na rok 2022
 • załącznik nr 9 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2022-2035
 • załącznik nr 10 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok 
 • załącznik nr 11 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2021 rok
 • załącznik nr 12 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych  na utrzymanie dziecka oraz bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowaczych typu rodzinnego prowadzonych  przez powiat brodnicki 
 • załącznik nr 13 do protokołu - prjekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Zbiczno prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzernia  Polityki Terytorilanej Brodnicy
 • załącznik nr 14 do protokołu - wniosek w sprawie XXIX sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 15 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brodnicy wotum zaufania
 • załącznik nr 16 do protokołu- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Protokół Nr 138/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 15 czerwca 2022 r.

Protokół Nr 139/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 21 czerwca 2022 r.

Protokół Nr 140/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 28 czerwca 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Brodnickiego
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika  i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów  i usług w urzędzie obsługującym Powiat Brodnicki  w 2022 r.

Protokól Nr 141/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 1 lipca 2022 r.

Protokół Nr 142 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 13 lipca 2022 r.

Protokół Nr 143/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 20 lipca 2022 r.

Protokół Nr 144/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 17 sierpnia 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządeko brad
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego  dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brodnicy.
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą : "Rozbudowa drogi gminnej nr 081380C na odcianku o długości ok. 610,00 mb. od skrzyżowania z drogą gminną nr 080438 C - Etap I" 
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii  do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej  nr 081382C od skrzyżowania z droga gminną nr 081380C i nr 080522C w długości ok. 350,00 mb. - Etap II".   
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Katarzyny Boińskiej  - nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku Pani Eweliny Anny Graczyk oraz Pani Natalii Olszewskiej  - nauczycielek Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Brodnicy, ubiegających się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • załącznik nr 8 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzernia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim
 • załacznik nr 9 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ul. Nowy Rynek 5 
 • załacznik nr 10 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 
 • załącznik nr 11 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, ul. Kochanowskiego 2
 • załacznik nr 12 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na usługę przeprowadzenia walidacji i certyfikacji  kwalifikacji uczestników projektu "Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim" 
 • załącznik nr 13 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego bankowej obsługi budżetu Powiatu Brodnickiego
 • załacznik nr 14 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022 
 • załacznik nr 15 do protokołu  - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu  w Brodnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za I półrocze 2022 r., informacjji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za I półrocze 2022 r.
 • załącznik nr 16 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Pani Anny Słomińskiej  - dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych w Brodnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na wykonanie systemu nawadniania terenu Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy  przy ul. Kochanowskiego 2. 

Protokół Nr 145/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 15 września 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Brodnickiego prawa własności  nieruchomości
 • załącznik nr 4 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt  uchwały Rady Powiatu  zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia zadań  i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2022 r. 
 • załącznik nr 6 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania  i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brodnicki   
 • załącznik nr 7 do protokołu - projekt  uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt  uchwały Rady Powiatu zmieniajacy uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2022 - 2035
 • załącznik nr 9 do protokołu - wniosek w sprawie XLI sesji
 • załącznik nr 10 do protokołu - projekt uchwały Rady Pwiatu w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Brodnickiego
 • załacznik nr 11 do protokołu- uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia przez Powiat Brodnicki do realizacji Programu  "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta  realizowany  przez PFRON 
 • załącznik nr 12 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia przez Powiat Brodnicki  do realizacji Programu "Samodzielność  - Aktywność - Mobilność!" Dostepne mieszkanie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • załącznik nr 13 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Budowa ulicy Północnej w Brodnicy".
 • załącznik nr 14 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2023  i opracowania materiałów planistycznych
 • załącznik nr 15 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 • załącznik nr 16 do protokołu - wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na stypendia dla uczniów.

Protokół Nr 146/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 26 września 2022 r.

Protokól Nr 147/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 3 października 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - wniosek w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji rocznego Programu Wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia osoby do uczestniczenia  w Zgromadzeniach Wspólników Toeuńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego  na rok 2022 
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwesrtycji  drogowej dla inwestycji pod nazwą : "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na drodze powiatowej Nr 1825 C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+ 510 
 • załącznik nr 8 do protokołu - pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące minimalnych cen sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych

Protokół Nr 148/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 października 2022 r.

 • załacznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
 • załącznik nr 4 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmienijaący uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2035
 • załącznik nr 6 do protokołu - wniosek na XLIII sesje Rady Powiatu
 • załącznik nr 7 do protokołu - uchwała Zarządu Powiau w sprawie powołania Komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy w roku 2023".  
 • załącznik nr 8 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie  i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczenia pojazdów". 

Protokół Nr 149/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku  o uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji  pod nazwą: "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - II i III etap trasy przemyslowej na odcinku od ronda Warszawskiego  do ulicy Lidzbarskiej wraz z robudową układu drogowego w ciągu ulic: Nowej, Tulipanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy".  
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia  nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego  w 2023 r.   
 • załącznik nr 5 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  oraz zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2023 r.   

Protokół Nr 150/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 9 listopada 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu  - porządeko brad
 • załącznik nr 3 do protokołu -  projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w spawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
 • załącznik nr 4 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
 • załącznik nr 5 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących pzemoc w rodzinie w Powiecie Brodnickim na lata 2023 - 2027"
 • załącznik nr 6 do  protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprwnych pprzeznaczonych na te zadania w 2022 r.
 • załącznik nr 7 do protokołu - wniosek w sprawie XLIV sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 8 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy
 • załącznik nr 9 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu budżetu  powiatu na rok 2023 oraz przyjęcia projektu wieloletniuej  prognozy finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2023- 2031
 • załącznik nr 10 do protokołu - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu brodnickiego w roku szkolnym 2021/2022. 

Protokół Nr 151/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 listopada 2022 r.

Protokół Nr 152/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 grudnia 2022 r.

 • załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności
 • załącznik nr 2 do protokołu - porządek obrad
 • załącznik nr 3 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważenienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy do umarzania w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części dofinansowania, odraczania terminów spłaty nalezności z tytułu zwrotu części dofinansowania, rozkładania na raty spłaty należności z tytułu zwrotów części  dofinansowania dla osób samozatrudnionych, o których mowa w art. 15 zzc ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 2 marca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID - 19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 t.j. ze zm). 
 • załącznik nr 4 do protokołu - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Brodnicy
 • załącznik nr 5 do protokołu  - uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartgo konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego
 • załącznik nr 6 do protokołu - uchwała Zarzadu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022
 • załącznik nr 7 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022
 • załącznik nr 8 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego  na lata 2023 - 2031
 • załącznik nr 9 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2023
 • załącznik nr 10 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2022 r. 
 • załacznik nr 11 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realziacji umowy
 • załacznik nr 12 do protokołu  - projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2023 r.
 • załącznik nr 13 do protokołu - projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabepieczenia realizacji umowy
 • załącznik nr 14 do protokołu - wniosek w sprawie XLV sesji Rady Powiatu
 • załącznik nr 15 do protokołu  - Pla zimowego utrzymania dróg powiatowych

Protokół Nr 153/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 14 grudnia 2022 r.

Protokół Nr 154/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Brodnicy w dniu 28 grudnia 2022 r.