• Kosakowski Stanisław - wicestarosta
  • Małkiewicz Anna - członek nieetatowy
  • Miętkiewicz Małgorzata Katarzyna - członek nieetatowy
  • Buchalski Marek - członek nieetatowy