Piotr Bogusław Boiński – starosta

tel. 56 49 50 843

fax. 56 49 50 801

e-mail: starostwo@brodnica.com.pl