Zarząd Powiatu w Brodnicy

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

pokój 101

tel. 56 49 50 843

fax. 56 49 50 801

e-mail: starostwo@brodnica.com.pl

Zadania i kompetencje - § 57 ust. 2 Statutu Powiatu Brodnickiego