RADA POWIATU W BRODNICY

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

pokój 113

tel. 56 49 50 806

fax. 56 49 50 801

e-mail: starostwo.br@brodnica.com.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy przyjmuje obywateli we wtorki w godzinach od 14:00 do 15:30. W pozostałych przypadkach po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Biura Rady i Zarządu.