Uchwała Nr XLVIII/213/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Powiatu Brodnickiego, łańcucha Starosty Brodnickiego oraz laski Przewodniczącego Rady Powiatu.