Uchwała Nr 375/155/2023 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – Opieka Wytchnieniowa – Pobyt całodobowy - edycja 2023, ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Uchwała Nr 376/155/2023 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brodnickiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023, ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.Uchwała Nr 362/149/2022 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2023 r.

 

Uchwała Nr 369/152/2022 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu brodnickiego w 2023 r.