Z dniem 19 września 2020 r.

na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

Starosta Brodnicki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej

zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit.a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

 

Nr

BIP

 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora,

adres oraz opis projektowanego obiektu

Informacja

o wniesionym sprzeciwie

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Informacja

o  braku wniesienia sprzeciwu

(stosownie do art. 30 ust.5 Prawa  budowlanego)

151/21

Gmina Miasta Brodnicy

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, dz. nr 44/1, 29/1, 29/5, 29/3, 25/10, 25/1, 1, 24/10, 24/11, 7/5, 7/8, 8/11, 8/5, 8/8, 9/1, 9/7, 10/3, 10/5, 11/7, 11/8, 33/14, 44/2, 33/22, 43/11, 60/4, 59/14, 59/14, 59/7, 61/17, 61/32, 61/6, 61/12, (0030), 51/4, 49/12, 49/11, 51/3, (0021), m. Brodnica

 - zaświadczenie  o braku sprzecwiu do zgłoszenia