Zamawiający:
Powiat Brodnicki

Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa fabrycznie nowego podłokietnika do pracowni dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0030/19 "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego"


CPV:
34152000-7

Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, pok. nr 9 lub na adres skrzynki elektronicznej: monika.kozdra@brodnica.com.pl (oferta w formacie pdf.)

Oferty można składać do:
2021-11-24 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2021-11-24 godz: 13:30

Miejsce otwarcia ofert:
Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica

Kryteria wyboru:
Cena - max. 60 pkt.
Gwarancja - max. 40 pkt.


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące