Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wizji w terenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy.