Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Cichej i ul. Gen. Andersa w Brodnicy.