Zamawiający:
Powiat Brodnicki

Tytuł przetargu:
Zakup serwera oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brodnicy

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2021-09-22 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2021-09-22 godz: 13:30

Miejsce otwarcia ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Czas dostawy - 40%


Wadium:


Uwagi:
Indentyfikator postępowania w Miniportalu:
72a8cf33-078b-4aa1-b833-a9f4b5d3c4ff


Firmy uczestniczące