Z dniem 19 września 2020 r.

na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

Starosta Brodnicki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej

zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit.a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

             

Nr

BIP

 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora,

adres oraz opis projektowanego obiektu

Informacja

o wniesionym sprzeciwie

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Informacja

o  braku wniesienia sprzeciwu

(stosownie do art. 30 ust.5 Prawa  budowlanego)

 

25/21

Paweł Grajewski

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr 335/7, 124/23, 124/16, 123/40, 123/37, 123/33, 123/23, 123/31, 123/30, 123/12, 123/22, 123/13, 124/37, 124/36, 124/30, 124/29, 124/32, 124/31, 124/33, 124/35, 124/34, m. Karbowo