Rada Powiatu w Brodnicy Uchwałą Nr XXIII/146/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwaliła Budżet Powiatu Brodnickiego na 2021 rok .
Ze względu na obszerność materiału, publikacji budżetu Powiatu Brodnickiego na 2021 rok dokonano w formie pliku pdf.

Równocześnie Rada Powiatu w Brodnicy Uchwałą Nr XXIII/145/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035 .

Ze względu na obszerność materiału, publikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2021-2035 dokonano w formie pliku pdf.

Poniżej załączono Uchwały Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2021 r.:

  • Nr 3/D/2021  w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na 2021 rok;
  • Nr 4/Kd/2021 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2021-2035.