Zamawiający:
Powiat Brodnicki

Tytuł przetargu:
Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej 28

CPV:
45212200-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18 87-300 Brodnica, pok. 9 (Kancelaria ogólna)

Oferty można składać do:
2021-01-19 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-01-19 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18 87-300 Brodnica

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Gwarancja - 40%


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące