<>

POSIEDZENIA KOMISJI

 

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

11 marca 2021 r., godz. 11.00

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

15 marca 2021 r., godz. 10.00

 

Komisja Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

15 marca 2021 r., godz. 11.00

 

 

posiedzenia odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w zdalnym trybie obradowania.