DECYZJĄ
STAROSTY BRODNICKIEGO

od dnia 07.06.2021 r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Brodnicy zostaje przywrócona obsługa klientów w kontakcie bezpośrednim. Jednakże ze względu na sytuację ciągłego zagrożenia COVID-19 zadania realizowane będą z zachowaniem wymaganych, niezbędnych rygorów sanitarnych. Ruch klientów w urzędzie regulowany będzie zgodnie z zasadą: jedna osoba obsługiwana na jedno stanowisko obsługi. Podyktowane jest to względami zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników. Wizytę w urzędzie będzie trzeba wcześniej umówić telefonicznie. Lista kontaktów do wydziałów Starostwa Powiatowego w Brodnicy dostępna jest na stronach urzędu pod adresem:
www.brodnica.com.pl
oraz
starostwo-brodnica.bip.net.pl
Zachęcamy jednocześnie do korzystania z możliwości załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Brodnicy przez internet, drogą mejlową, przez platformę e-PUAP, Paczkomat Urząd24, bądź listownie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem
tel. 56 495 08 00
oraz na stronach starostwa pod podanym wyżej adresem.

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników Starostwa Powiatowego w Brodnicy osobiste wizyty w starostwie należy ustalać uprzednio telefonicznie:
 • Wydział Komunikacji i Transportu, rejestracja pojazdów - tel. 56 495 08 14, 56 495 08 46, 56 495 08 48
 • Wydział Komunikacji i Transportu, prawa jazdy - tel. 56 495 08 27
 • Wydział Komunikacji i Transportu, transport - tel. 56 495 08 28
 • Wydział Architektury i Budownictwa, numery telefonów do osób odpowiedzialnych za wyznaczony zakres spraw i obszary działania:
  1. Magdalena Kuczkowska-Kaleta - naczelnik, sprawy z zakresu gminy Brzozie, decyzje ZRID, sprawy różne - tel. 56 495 08 34
  2. Agnieszka Topolewska - zastępca, sprawy z obszaru miasta Brodnica i gminy Bartniczka, pozwolenia, zgłoszenia - tel. 56 495 08 35
  3. Justyna Gmińska, sprawy z obszaru gmin: Brodnica, Świedziebnia - pozwolenia, zgłoszenia - tel. 56 495 08 35
  4. Elżbieta Lewandowska, sprawy z obszaru Miasta i Gminy Górzno, Jabłonowo Pomorskie, gmin: Osiek i Zbiczno - pozwolenia, zgłoszenia - tel. 56 495 08 35
  5. Aleksandra Argalska, sprawy z obszaru gm. Bobrowo - pozwolenia, zgłoszenia oraz zaświadczenia o samodzielności lokalu i zaświadczenia o dodatku mieszkaniowym - tel. 56 495 08 36
 • Wydział Ochrony Środowiska – tel. 56 495 08 25
 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 56 495 08 55
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 56 493 37 29

LISTA KONTAKTOWA DO WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY

Interesanci mogą nadal składać wnioski i inne załączone dokumenty w formie pisemnej:

 • do specjalnie w tym celu przygotowanej skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy
 • za pośrednictwem operatora pocztowego
 • Paczkomat Urząd24
 • on-line z wykorzystaniem platformy internetowej na adres ePUAP: /q4fn0qr237/SkrytkaESP

Dokumenty oraz tablice rejestracyjne z Wydziału Komunikacji i Transportu dostarczane będą wnioskodawcom za pośrednictwem Paczkomatu Urząd 24 lub operatora pocztowego. Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów w dalszym ciągu będzie można dokonywać również drogą elektroniczną.

 

 

Serdecznie Witam na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68), na stronach BIP znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu powiatowego – w szczególności o statusie powiatu, zakresie działania i zadaniach powiatu, organach władzy powiatu i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, mieniu powiatu, a także dane o trybie działania władz publicznych, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zapraszam także do odwiedzenia naszego serwisu powiatowego na stronie:
https://brodnica.com.pl.

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: http://www.epuap.gov.pl

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Klauzula RODO dotycząca spraw załatwianych milcząco