Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68), na stronach BIP znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu powiatowego – w szczególności o statusie powiatu, zakresie działania i zadaniach powiatu, organach władzy powiatu i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, mieniu powiatu, a także dane o trybie działania władz publicznych, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zapraszam także do odwiedzenia naszego serwisu powiatowego na stronie:
https://brodnica.com.pl.

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: http://www.epuap.gov.pl

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

 

Numery telefonów

 • Wydział Komunikacji i Transportu, rejestracja pojazdów - tel. 56 495 08 14, 56 495 08 46, 56 495 08 48
 • Wydział Komunikacji i Transportu, prawa jazdy - tel. 56 495 08 27
 • Wydział Komunikacji i Transportu, transport - tel. 56 495 08 28
 • Wydział Architektury i Budownictwa - tel. 56 495 08 34, 56 495 08 35, 56 495 08 36 
 • Wydział Ochrony Środowiska – tel. 56 495 08 25
 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 56 495 08 55
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 56 493 37 29

LISTA KONTAKTOWA DO WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY

Interesanci mogą nadal składać wnioski i inne załączone dokumenty w formie pisemnej:

 • do specjalnie w tym celu przygotowanej skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy
 • za pośrednictwem operatora pocztowego
 • Paczkomat Urząd24
 • on-line z wykorzystaniem platformy internetowej na adres ePUAP: /q4fn0qr237/SkrytkaESP

 

Dokumenty oraz tablice rejestracyjne z Wydziału Komunikacji i Transportu dostarczane będą wnioskodawcom za pośrednictwem Paczkomatu Urząd 24 lub operatora pocztowego. Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów w dalszym ciągu będzie można dokonywać również drogą elektroniczną.

 

 

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Klauzula RODO dotycząca spraw załatwianych milcząco