DECYZJĄ
STAROSTY BRODNICKIEGO

od dnia 19.10.2020 r. do odwołania
w Starostwie Powiatowym w Brodnicy
zostaje wyłączona obsługa klientów
w kontakcie bezpośrednim.
Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia
COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów zadania realizowane będą
w trybie pracy zdalnej.
Z wydziałami można kontaktować się na numery telefonów i drogą elektroniczną.
Lista kontaktów do wydziałów Starostwa Powiatowego w Brodnicy dostępna jest na stronach urzędu pod adresem https://www.brodnica.com.pl/
oraz https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/
Zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Brodnicy przez internet,  drogą mejlową, platformę e-PUAP, Paczkomat Urząd24, listownie bądź telefonicznie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem
tel. 56 4950800.  

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński

 

Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów – tel. 56 49-50-814, 56 49-50-846, 56 49-50-848
Wydział Komunikacji i Transportu – prawa jazdy – tel. 56 49-50-827
Wydział Komunikacji i Transportu – transport – tel. 56 49-50-828
Wydział Architektury i Budownictwa – tel. 56 49-50-836
Wydział Ochrony Środowiska – tel. 56 49-50-825
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 56 49-50-855
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 56 49-337-29

Interesanci mogą nadal składać wnioski i inne załączone dokumenty w formie pisemnej:
a) do specjalnie w tym celu przygotowanej skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy,
b) za pośrednictwem operatora pocztowego,
c) Paczkomat Urząd24,
c) on-line z wykorzystaniem platformy internetowej na adres ePUAP: /q4fn0qr237/SkrytkaESP.

 

LISTA KONTAKTOWA DO WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY

 

Serdecznie Witam na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68), na stronach BIP znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu powiatowego – w szczególności o statusie powiatu, zakresie działania i zadaniach powiatu, organach władzy powiatu i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, mieniu powiatu, a także dane o trybie działania władz publicznych, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zapraszam także do odwiedzenia naszego serwisu powiatowego na stronie:
https://brodnica.com.pl.

Adres skrytki odbiorczej Starostwa Powiatowego w Brodnicy na platformie ePUAP:
/q4fn0qr237/SkrytkaESP

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: http://www.epuap.gov.pl

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Klauzula RODO dotycząca spraw załatwianych milcząco