Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie na stanowisko instruktora w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy

Ogłoszenie na stanowisko instruktora

Kierownik ZAZ w Brodnicy 
  ogłasza nabór   
na stanowisko instruktora w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, ul. Kamionka 24
 
 

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:   
-  wykształcenie wyższe pierwszego stopnia lub drugiego o dowolnym  kierunku preferowany techniczny, administracyjny, hotelarstwo, pedagog lub pokrewnym,
-  wykształcenie średnie, preferowane techniczne, handlowe, administracyjne, hotelarstwo lub pokrewne, doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi bądź praca pedagoga, kurs pedagogiczny.
-  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 - zalecane wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu pedagogiki, socjoterapii,
- kursy, szkolenia z zakresu hotelarstwa, kuchni, cateringu, handlu, obsługi kasy fiskalnej, pedagogiczny.

 - umiejętność jazdy samochodem do przewozu osób.
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, osoba empatyczna, cierpliwa, tolerancyjna, odporna na stres, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
- umiejętność pracy zespołowej,


- dobra organizacja pracy, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, sumienność, odpowiedzialność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Organizowanie pracy pracownikom niepełnosprawnym

Nadzór i bezpośredni udział w pracach z osobami niepełnosprawnymi.

Potwierdzanie zgody na plany urlopowe osób niepełnosprawnych

Przygotowanie sal do wynajmu wg zapotrzebowania klienta.

Główna pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych w zależności od potrzeby.

Przygotowanie pokoi dla gości, kontrola wyposażenia przed i po opuszczeniu przez klienta przed ostatecznym rozliczeniem.

Rozliczanie pobytu gości, wynajmu sal, inne prace biurowe w zależności od potrzeb.

Obsługa interesantów

Sporządzanie korespondencji i ofert dla klientów

Reklama i pozyskiwanie gości, klientów naszych usług.

Udział w pracach Zespołu programowego ZAZ:

. Omawianie programów rehabilitacji

. Opiniowanie wniosków osób niepełnosprawnych

Pełnienie roli opiekuna podczas wycieczek, transportu(również w roli kierowcy) osób niepełnosprawnych

-  wykonywanie innych prac bieżących zleconych przez kierownika zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi.
 
4. Warunki pracy na stanowisku:
- Umowa zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy. Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
- Miejsce pracy to budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy przy ul. Kamionka 24 plus teren. Budynek jest wyposażony w windę i przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
5. Wymagane dokumenty:   
- list motywacyjny,
- życiorys zawodowy (CV),
- kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie m.in. dyplom z specjalności,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- prawo jazdy
-  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- opinia lub referencje.
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie ZAZ w Brodnicy przy ul Kamionka 24 pokój 409 lub przesłać pocztą na adres Zakład Aktywności Zawodowej z dopiskiem: "Nabór na stanowisko instruktora w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, w terminie do dnia 11.01. 2018r. do godz. 15.30".
 
Aplikacje, które wpłyną do ZAZ  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


6.  Metody wyboru kandydatów:
  Pierwszy etap - sprawdzenie przez Komisję Konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu.
> Drugi etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ZAZ w Brodnicy(www. hotelikcentrum.eu) oraz na tablicy informacyjnej  ZAZ w Brodnicy
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)".
Klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty.
  Kierownik zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. 


                                                                                                                        Kierownik ZAZ w Brodnicy


                                                                                                                               Kazimierz Gutowski

Metadane

Źródło informacji:Marcin Głodowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Głodowski
Data wprowadzenia:2018-01-04 11:26:28
Opublikował:Marcin Głodowski
Data publikacji:2018-01-04 11:28:50
Ostatnia zmiana:2018-01-05 11:27:37
Ilość wyświetleń:1082

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij