Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

Rzeczy znalezione

Wydział Organizacyjny
ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
tel. 56 49 50 809

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 r., poz. 397)

2.     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

3.     Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 

(Dz. U. z   2006 r., Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).

 

Przyjmowanie rzeczy

Do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie powiatu brodnickiego lub przez mieszkańca Powiatu Brodnickiego, za wyjątkiem:

a.     rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku, lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni przekazuje rzecz staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru,

b.     rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej; w przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania,    

c.     rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,

d.     przypadku, gdy przechowywanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami; wówczas znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, właściwemu staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym się znajduje. 

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:
Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18 ( II piętro, pokój nr 201).
Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie sporządza się  protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 10% wartości rzeczy.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń o znalezieniu rzeczy:

1.     W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, niezwłocznie wzywa się tę osobę do odbioru rzeczy.

2.     W przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana:

a.     gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł - dokonuje się wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brodnicy;

b.     gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza się ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Wezwania o których mowa w punkcie 1 i 2 zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy, zobowiązana jest złożyć wniosek o wydanie rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych.
Przed wydaniem rzeczy podmiot uprawniony do jej odbioru, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania.
Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedzibie. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w wydanym znalazcy poświadczeniu.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, zawiadamia się o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Powiat Brodnicki.
Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania                      i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,                     a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły.
Znalazcy, który rzecz odebrał wydaje się  zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.
Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeżeli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.

Wezwania do odbioru rzeczy znalezionych:   załączniki poniżej

 

Załączniki

wezwanie z dnia 7 lipca 2016 r. (14.4kB) Zapisz dokument  
wezwanie 22.08.2016 (14.3kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 11 lipca 2016 r. telefon komórkowy (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wezwanie z dnia 12 czerwca 2017 r. (14.2kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 12 kwietnia 2016 r. telefon komórkowy (14.3kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 16 maja 2017 r. (14.3kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 18 sierpnia 2016 r. telefon komórkowy (259.9kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 19 kwietnia 2017 r. (14.3kB) Zapisz dokument  
Wezwanie z dnia 23 lipca 2015 r. rower (14.2kB) Zapisz dokument  
Wezwanie z dnia 23 lipca 2015r. rower (14.1kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 24 sierpnia 2017 r.klucze (14.3kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 27 października 2016 (14.3kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 5 sierpnia 2016 r. zegarek (14.3kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 7 grudnia 2017 r (14.3kB) Zapisz dokument  
wezwanie z dnia 8 września 2017 r. wiatrówka (14.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wioletta Chojnowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Chojnowska
Data wprowadzenia:2016-02-15 09:07:45
Opublikował:Wioletta Chojnowska
Data publikacji:2016-02-15 09:08:10
Ostatnia zmiana:2017-12-07 11:01:06
Ilość wyświetleń:1532

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij