Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości:

1) Sprawozdania roczne z wykonania budżetu.
Szczegóły dotyczące wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego zamieszczone są w
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu.

2) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:
za 2012 rok

za 2017 rok

3) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:
za 2012 rok

za 2013 rok

za 2014 rok

za 2015 rok

za 2017 rok

4) Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych:
za I kwartał 2013 r.

• za II kwartał 2013 r.

• za I kwartał 2014 r.

• za II kwartał 2014 r.

• za III kwartał 2014 r.

• za IV kwartał 2014 r.

• za I kwartał 2015 r.

• za 2017 r.

• za I kwartał 2018 r.

5) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie:
za I kwartał 2012 r.

za II kwartał 2012 r.

za III kwartał 2012 r.

za IV kwartał 2012 r.

za I kwartał 2013 r.

za II kwartał 2013 r.

• za III kwartał 2013 r.

• za IV kwartał 2013 r.

• za I kwartał 2014 r.

• za II kwartał 2014 r.

• za III kwartał 2014 r.

• za IV kwartał 2014 r.

• za I kwartał 2015 r.

za II kwartał 2015 r.

za III kwartał 2015 r.

za IV kwartał 2015 r.

za I kwartał 2016 r.

• za II kwartał 2016 r.

• za III kwartał 2016 r.

za IV kwartał 2016 r.

za I kwartał 2017 r.

• za II kwartał 2017 r.

za III kwartał 2017 r.

za IV kwartał 2017 r.

za I kwartał 2018 r.

6) Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:
za I kwartał 2012 r.

za II kwartał 2012 r.

za III kwartał 2012 r.

za IV kwartał 2012 r.

za I kwartał 2013 r.

za II kwartał 2013 r.

za III kwartał 2013 r.

za IV kwartał 2013 r.

• za I kwartał 2014 r.

• za II kwartał 2014 r.

• za III kwartał 2014 r.

• za IV kwartał 2014 r.

• za I kwartał 2015 r.

za II kwartał 2015 r.

za III kwartał 2015 r.

za IV kwartał 2015 r.

za I kwartał 2016 r.

• za II kwartał 2016 r.

• za III kwartał 2016 r.

• za IV kwartał 2016 r.

• za I kwartał 2017 r.

• za II kwartał 2017 r.

za III kwartał 2017 r.

za IV kwartał 2017 r.

za I kwartał 2018 r.

7) Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:
za I kwartał 2012 r.

za II kwartał 2012 r.

za III kwartał 2012 r.

za IV kwartał 2012 r.

za I kwartał 2013 r.

za II kwartał 2013 r.

za III kwartał 2013 r.

za IV kwartał 2013 r.

• za I kwartał 2014 r.

• za II kwartał 2014 r.

• za III kwartał 2014 r.

• za IV kwartał 2014 r.

• za I kwartał 2015 r.

za II kwartał 2015 r.

za III kwartał 2015 r.

za IV kwartał 2015 r.

za I kwartał 2016 r.

• za II kwartał 2016 r.

• za III kwartał 2016 r.

za IV kwartał 2016 r.

za I kwartał 2017 r.

• za II kwartał 2017 r.

za III kwartał 2017 r.

za IV kwartał 2017 r.

za I kwartał 2018 r.

Załączniki

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2017 rok (141.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 r. (197.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2015 r. (145.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2018 ROK (107kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2014 roku (138.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za III kwartał 2014 r. (129.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o udzielonych umorzeniach za I kwartał 2013 r. (140.6kB) Zapisz dokument  
Informacja o udzielonych umorzeniach za IV kwartał 2013 r. (478.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za I kwaratał 2014 r. (291.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za I kwartał 2015 r. (292.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za I kwartał 2018 r. (348.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za II kwartał 2014 r. (291.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za III kwartał 2014 r. (290.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za IV kwaratał 2014 r. (291.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za IV kwartał 2013 r. (736.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS - IV kwartał 2017 r (1) (265.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS - IV kwartał 2017 r (2) (348.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS za I kwaratał 2014 r. (207.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS za I kwartał 2015 r. (207.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS za I kwartał 2018 r. (287kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS za II kwartał 2014 r. (210.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS za III kwartał 2014 r. (210.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS za IV kwaratał 2014 r. (210.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS za IV kwartał 2013 r. (636.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za I kwaratał 2014 r. (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za I kwartał 2015 r. (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za I kwartał 2018 r. (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za II kwartał 2014 r. (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za III kwartał 2014 r. (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za IV kwaratał 2014 r. (85.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za IV kwartał 2013 r. (979.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za IV kwartał 2017 r. (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za I kw.2012 r. (736.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za I kw.2013 r. (738.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za II kw.2012 r. (727kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za II kw.2013 r. (727.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za II kwartał 2015 (299.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za III kw.2012 r. (728.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za III kw.2013 r. (622.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za III kw.2015 (299.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za IV kw.2012 r. (740.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbN_0402000_1_16 (299.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbN_0402000_1_17 (299.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbN_0402000_2_16 (348.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbN_0402000_2_17 (299kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RB-N_0402000_3_16 (299.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbN_0402000_3_17 (299.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbN_0402000_4_15 (298.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbN_0402000_4_16 (299kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za I kw.2012 r. (602.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za I kw.2013 r. (505.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za II kw.2012 r. (598.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za II kw.2013 r. (735.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za II kwartał 2015 (300.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za III kw.2012 r. (648kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za III kw.2013 r. (476.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za III kw.2015 (300.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za IV kw.2012 r. (768.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbNDS_0402000_1_16 (300.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbNDS_0402000_1_17 (300.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbNDS_0402000_2_16 (261.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbNDS_0402000_2_17 (301.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RB-NDS_0402000_3_16 (300.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbNDS_0402000_3_17 (301.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbNDS_0402000_4_15_korekta (301.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbNDS_0402000_4_16 (300.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za I kw.2012 r. (813.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za I kw.2013 r. (890.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za II kw.2012 r. (883.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za II kw.2013 r. (708.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za II kwartał 2015 (306.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za III kw.2012 r. (879.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za III kw.2013 r. (705.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za III kw.2015 (307.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za IV kw.2012 r. (815.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbZ_0402000_1_16 (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbZ_0402000_1_17 (306.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbZ_0402000_2_16 (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbZ_0402000_2_17 (306.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RB-Z_0402000_3_16 (307.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbZ_0402000_3_17 (306.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbZ_0402000_4_15 (309.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rbZ_0402000_4_16 (310.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób bezrobotnych, które otrzymały jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej w 2015 r. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podat (217kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 r. (174.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 roku (207.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOSBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku (832.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r. (636.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono...w 2012 roku (337.7kB) Zapisz dokument  
Wykaz udzielonych w 2017 r. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (341.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Waruszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Koszewska
Data wprowadzenia:2013-06-04 10:48:15
Opublikował:Katarzyna Koszewska
Data publikacji:2013-06-04 12:16:53
Ostatnia zmiana:2018-05-09 08:13:19
Ilość wyświetleń:5667

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij