Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1, pkt 1a, 2b, 1a Prawa Budowlanego - rejestr za rok 2017

 

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr 290 ze zm.)

Starosta Brodnicki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej

zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a. Prawa budowlanego 

 

Nr

BIP

 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora,

adres oraz opis projektowanego obiektu

Informacja

o wniesionym sprzeciwie

(data wniesienia sprzeciwu)

 

Informacja

o  braku wniesienia sprzeciwu

(stosownie do art. 30 ust.5 Prawa  budowlanego)

1/17

 

Gmina Zbiczno

Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki,

dz. nr 169, 76/21 obręb Żmijewko, gmina Zbiczno   

Nie wniesiono sprzeciwu

2/17

Gmina Zbiczno

Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Najmowo,

dz. nr 133, 132 obręb Najmowo, gmina Zbiczno  

 

Nie wniesiono sprzeciwu

3/17

 

Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 127, 130, 133/2, 140/1.

Nie wniesiono sprzeciwu

4/17

 

Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13,

87-300 Brodnica

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niewierz dz. nr 52, 47, 43, 13, 7    

 

Nie wniesiono sprzeciwu

5/17

 

Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13,

87-300 Brodnica

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiesierzno  dz. nr 1, 14/1, 26/1.   

 

Nie wniesiono sprzeciwu

6/17

 

Gmina Miasto Brodnica

ul. Kamionka 23,

87-300 Brodnica

Budowa linii kablowej oświetleniowej niskiego napięcia przy ul. Spacerowej i ul. Tatarakowej w Brodnicy dł. 507m oraz 15 szt. latarń o wysokości 8,4m na dz. nr 2204/5, 2204/13, 2204/26, 2204/43   

 

Nie wniesiono sprzeciwu

7/17

 

Gmina  Miasta Brodnica

ul. Kamionka 23,

87-300 Brodnica

Budowa linii kablowej oświetleniowej niskiego napięcia przy ul. Sobieskiego i Żółkiewskiego w Brodnicy długości 806m oraz 24 sztuk latarń o wysokości 8,4m na dz. nr 38/46                  ul. Sobieskiego, dz. nr 38/29, 38/45, 39/11 (Żółkiewskiego) w Brodnicy.

Nie wniesiono sprzeciwu

 

8/17

 

Kinga Cichocka

zam. Wichulec 16,

87-327 Bobrowo

 

Przyłącze wodociągowe do dz. nr 84 w m. Wichulec, gmina Bobrowo   

Umorzenie postępowania

27.03.2017

9/17

 

Miasto i Gmin a Górzno

Ul. Rynek 1,

87-320 Górzno

 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z szafką i słupami oświetleniowymi przy ul. Leśnej w Górznie, gmina Górzno, dz. nr 52, 53/1, 53/3, 53/4 obręb Górzno Miasto 2, dz. nr 28/2 obręb Górzno Miasto 3   

Nie wniesiono sprzeciwu

10/17

 

Gmina Miasto Brodnica

ul. Kamionka 23,

87-300 Brodnica

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Przy Strudze w Brodnicy, linia kablowa dł 141m, 5 szt. latarń, wysokości 6,2m oraz szafka oświetleniowa 1 szt., dz. nr 252 w m. Brodnica    

Nie wniesiono sprzeciwu

11/17

 

Gmina Miasto Brodnica

ul. Kamionka 23,

87-300 Brodnica

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Grzemskiego w Brodnicy, linia kablowa dł. 348m, 11 szt. latarni wysokości 8,2 oraz szafka oświetleniowa 1 szt. dz. nr 5/22, 5/25, 6/13, 6/15, 6/17 m. Brodnica

 

Nie wniesiono sprzeciwu

12/17

Justyna Wasiak

Ul. Jamontta 3 m5,

87-100 Toruń

Przeniesienie zgłoszenia                   nr WB.6743.4.2.14.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczącego budowy budynku mieszkalnego , dz. nr 30/7 w m. Kominy, gm. Brodnica

 

Decyzja z dnia

23.05.2017 r.

13/17

 

Gmina Miasto Brodnica

ul. Kamionka 23,

87-300 Brodnica

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żółkiewskiego w Brodnicy, linia kablowa dł. 175m, 6 szt. latarni wysokości 8,2 oraz szafka oświetleniowa 1 szt. dz. nr 39/33, 41/11 m. Brodnica

Nie wniesiono sprzeciwu

14/17

Energa – Operator S.A Oddział w Toruniu

        ul. Gen. Bema 128,

87-100 Toruń

Linia kablowa nn-0,4 kV wraz z wymianą słupów nn – 0,4 kV oraz przyłącze elektroenergetyczne nn- 0,4 kV na dz. nr 47/1, 47/2, 210, 29/2 obręb Wrzeszewo, dz. nr 38, 29/2 obręb Tomaszewo, gm. Osiek

 

Nie wniesiono sprzeciwu

15/17

 

Gmina Miasto Brodnica

ul. Kamionka 23,

87-300 Brodnica

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kasztanowej w Brodnicy, linia kablowa dł. 176m, 6 5szt. latarni wysokości 8,2 dz. nr 2586, 1648/20, m. Brodnica

 

Nie wniesiono sprzeciwu

16/17

 

Dariusz Cieszyński

zam. Szczepanki 8,

87-330 Jabłonowo Pomorskie

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne z nadbudową budynku mieszkalnego, dz. nr 176/1 w m. Buk Pomorski, gm. Jabłonowo Pomorskie

Nie wniesiono sprzeciwu

 

17/17

 

Gmina Bobrowo

Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Dąbrówka  - Kruszyny, gmina Bobrowo – etap I obręb Zgniłobłoty, obręb Dąbrówka.

Zaświadczenie

30.05.2017

18/17

 

Gmina Bobrowo

Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Dąbrówka  - Kruszyny, gmina Bobrowo – etap II obręb Kruszyny Rumunki, obręb Kruszyny,  obręb Dąbrówka.

Zaświadczenie

30.05.2017

19/17

 

Gmina Bobrowo

Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowo Kolonia , dz. nr 191/14, obręb Bobrowo

Zaświadczenie

10.07.2017

20/17

 

Gmina Miasta Brodnica

ul. Kamionka 23,

87-300 Brodnica

Budowa oświetlenia drogowego przy

ul. Różanej w Brodnicy dł.72m, 2 szt. latarni, wysokości 6,2m, na terenie działki nr 3602/9 w m. Brodnica. 

Nie wniesiono sprzeciwu

21/17

 

ENERGA – Operator S.A

ul. Gen. Bema 128,

87-100 Toruń

Budowa linii kablowej nn dla zasialania budynku mieszkalno – usługowego dz. nr 658/1, 658/2, 697 m. Brodnica

Nie wniesiono sprzeciwu

22/17

 

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8,

87-321 Bartniczka

 

Budowa odcinak sieci wodociągowej w miejscowości Grążawy Gmina  Bartniczka, dz. nr 371/2, 380, 380 – obręb Grążawy

Nie wniesiono sprzeciwu

 

23/17

 

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8,

87-321 Bartniczka

 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Komorowo Gmina  Bartniczka, dz. nr 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 67/1, 88/1 – obręb Komorowo, dz. nr 1, 4/1      w miejscowości Jastrzębie, gmina Bartniczka

Nie wniesiono sprzeciwu

 

24/17

 

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8,

87-321 Bartniczka

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 16/6, 23, 24/2, 37/2, 123/6, 24/3 m. Samin, gm. Bartniczka

Nie wniesiono sprzeciwu

 

25/17

 

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8,

87-321 Bartniczka

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 176/4, 76/5, 176/3, 177, 175 m. Stare Świerczyny, gm. Bartniczka

 

Nie wniesiono sprzeciwu

26/17

 

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8,

87-321 Bartniczka

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 143/3, 143/7, 144/2 m. Bartniczka, gm. Bartniczka

 

Nie wniesiono sprzeciwu

27/17

Energa – Operator S.A

Oddział Toruń

ul. Gen. Bema 128,

87-100 Toruń

Budowa i przebudowa linii napowietrznej i kablowej

- dz. nr 47/1, 46/2, 46/1, 45/1, 37, 9/6, 9/4, 86/8, 86/7, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 84/10,

m. Moczadła, gm. Brodnica

 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

28/17

Gmina Zbiczno

87-305 Zbiczno 140

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żmijewko, dz. nr 35/1, 29/17, 29/10, 29/9, 29/16, 29/11 obręb Żmijewko oraz dz. nr 146/2 obręb Zbiczno

 

Nie wniesiono sprzeciwu

29/17

Miasto i Gmina Górzno

Ul. Rynek 1, 87-320 Górzno

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie ul. Nowe Osiedle, dz. nr 385/2, 559/13, 559/12, 559/10, 559/8

 zaświadczenie 11.10.2017

 

30/17

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SELECT”

Grabówiec 46,

87-326 Nieżywięć

Budowa elektroenergetycznego przyłącza SN wraz z abonencką stacją transformatorową w celu zasilenia budynku hali produkcyjnej zlokalizowanego na dz. nr 25 w Grabówcu.

 

31/17

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie

Ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo pomorskie

Rozbudowa sieci wodociągowej do działek 367 i 368/2 w Szczepankach, gmina  Jabłonowo Pomorskie

Dz. nr 35 – obręb Buk Góralski, dz. nr 2, 4/1, 3/1, 3/2 – obręb Piecewo, dz. nr 367, 368/2 – obręb Szczepanki.

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Architektury i Budownictwa
Źródło informacji:Magdalena Kuczkowska-Kaleta
Data utworzenia:2017-01-19 10:37:27
Wprowadził do systemu:Magdalena Kuczkowska-Kaleta
Data wprowadzenia:2017-01-19 10:37:37
Opublikował:Magdalena Kuczkowska-Kaleta
Data publikacji:2017-01-19 10:48:48
Ostatnia zmiana:2017-11-30 09:39:53
Ilość wyświetleń:1149
Starostwo Powiatowe w Brodnicy
ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij