Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Kolorowy pasek

Serdecznie Witam na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68), na stronach BIP znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu powiatowego – w szczególności o statusie powiatu, zakresie działania i zadaniach powiatu, organach władzy powiatu i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, mieniu powiatu, a także dane o trybie działania władz publicznych, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zapraszam także do odwiedzenia naszego serwisu powiatowego na stronie:
https://brodnica.com.pl.

Adres skrytki odbiorczej Starostwa Powiatowego w Brodnicy na platformie ePUAP:
/q4fn0qr237/SkrytkaESP

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: http://www.epuap.gov.pl

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica;
Miejsca zbierania i przetwarzania danych:
- ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica
- ul. Mickiewicza 1, 87- 300 Brodnica
- ul. Żwirki i Wigury 3,  87-300 Brodnica
- ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
- ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie
2) inspektorem ochrony danych w  Starostwie Powiatowym w Brodnicy jest Pan Tomasz Thiel, kontakt.:  e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefon 564950818;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  wykonywania zadań  Starostwa Powiatowego w Brodnicy  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust 1 pkt c) mówiącego o tym, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.);
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające oraz każda osoba działająca z upoważnienia i na polecenie administratora, takie jak: pracownicy administratora, firmy z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania czynności  i odbioru dokumentów oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz.67 z późń. zm.);
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do kontroli przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonywania zadań przez urząd na podstawie przepisów prawa;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
10) Administrator danych nie  zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński

Załączniki

(Nr 112, poz. 1198) (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dz_U_07_10_68 (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 286 (25.5kB) Zapisz dokument  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij